Ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vi är glada att kunna meddela att vi har en ny diplomutbildning som vi erbjuder!

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, även till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet så som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar och ledningsgrupper mfl.

Målet är att också kursdeltagarna skall ha förståelse och färdigheter i att bedriva systematiskt säkerhetsskyddsarbete på ett gränsöverskridande vis mellan offentlig och privat sektor.

Efter kursen kommer du kunna:

Analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten.
Planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter.
Genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar.
Organisera, leda och kontrollera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet.
Planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen.

Rekommenderade artiklar