Med anledning av MYH:s beslut

Som VD på SIH är jag ytterst ansvarig för allt som händer. Det är givetvis enkelt när det går bra men, desto viktigare är det att ta ansvar när saker inte blir som det är tänkt.

 

Nyligen nåddes vi av det tråkiga beskedet att MYH valt att ta tillbaka beviljandet av vårt program Internationell redovisningsekonom i Norrköping. Anledningen är att vi i Norrköping haft svårigheter att få ut samtliga våra studerande på LIA. När LIA-perioden började hösten 2023 var det dessvärre 3 studerande som inte hade en LIA-plats klar. Med tiden kom samtliga studerande ut på LIA. Dock har vi brustit i vår kvalitetssäkring vilket givetvis inte är bra. Med all rätt har MYH påpekat att en, ej kvalitetssäkrad, LIA-plats användes redan förra året vilket innebär att vi gjort fel vid två tillfällen. Det är givetvis mitt ansvar som VD att säkerställa att det inte sker och även om jag inte håller med MYH i deras beslut så respekterar jag det fullt ut.

 

Att MYH går ut med ett pressmeddelande och informerar om vad som har hänt är helt enligt offentlighetsprincipen och som sig bör. Givetvis hade vi som utbildningsanordnare uppskattat ett telefonsamtal om att det var på gång i stället för ett mejl en timme innan publicering. Vad jag däremot har svårt att respektera är ryktesspridningen som uppstått, om att vi som utbildningsanordnare har förlorat vårt tillstånd helt och hållet. Extra olyckligt blir det när högt uppsatta tjänstemän på MYH delar och omdelar bitar av informationen i sociala medier. Det har skapat förvirring och oro bland våra studerande, inte minst på skolan i Norrköping. Jag har talat med MYH om detta och fått till svar att det inträffade är mycket olyckligt, så ska det inte gå till är tanken.

 

Dessvärre är skadan skedd och därför ansåg jag att jag ville uttala mig för att förhoppningsvis lugna våra studerande, utbildare och samarbetspartners. Vi arbetar intensivt med att kvalitetssäkra våra rutiner så att vi kan reparera skadan som har skett och återskapa MYH:s förtroende. Ett förtroende som dock går åt båda hållen.

 

Min uppmaning till alla oavsett ålder, bransch och befattning är att tänka sig för. Med ett knapptryck fattas ett beslut att dela eller omdela information som förvisso kan vara rätt, men kanske inte komplett. Följderna kan få stora konsekvenser, vi har sett det tidigare och kommer dessvärre se det igen. Men om alla som läser mitt inlägg tänker sig för så kanske vi kan ändra på det.

Martin Wesseloh, VD

Rekommenderade artiklar