Malmö

Sustainable Logistics Specialist

19 augusti 2024

2 år

LIA: 24 v

Öppet för sen ansökan. Ansök senast 5 augusti.

Sustainable Logistics Specialist

Vad innebär yrket?

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

 

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Sustainable Logistics Specialist.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Logistiker
• Speditör
• Speditionsassistent
• Transportsäljare/-inköpare

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetensen för att veta hur transporter fungerar inom olika transportslag liksom de politiska beslut som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

 

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Sustainable Logistics Specialist.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller teoretiska kurser såväl som LIA (Lärande i arbete) samt ett examensarbete.

• Branschengelska
• Digitala verktyg
• E-handel för logistiker
• Examensarbete
• Försäljningsteknik
• Interkulturell kommunikation
• LIA (lärande i arbete)
• Miljö- och Transporträtt
• Miljölogistik
• Projektledning
• Rådgivning
• Spedition och transportekonomi
• Säkerhet
• Tullhantering

Förkunskapskraven är

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 1, Engelska 6 och Svenska 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

 

Medverkande företag i ledningsgruppen

Inblick från en student

Olivia Bengtsson, student på utbildningen Logistiker/speditör med hållbarhetsprofil på SIH, berättar om sina studier.

”I framtiden vill jag arbeta inom Supply Chain med fokus på hållbarhet och miljön.”