Distans

Ansvarsfull handel och hållbara leverantörskedjor (CSDDD)

För dig som vill utveckla och/eller förnya dina kunskaper för att kunna bedriva affärsdriven, ansvarsfull handel som bygger på hållbara beslut med målet att motverka negativ påverkan på mänskliga rättigheter, klimat och miljö.
Denna distansutbildning på 16 veckor riktar sig till dig som har tidigare arbetslivserfarenhet.

2 september 2024

16 veckor, distans

Studietakt: halvfart
Ansök senast 26 augusti 2024

Ansvarsfull handel och hållbara leverantörskedjor (CSDDD)

Ansvarsfull handel och hållbara leverantörskedjor (CSDDD) är en kort distansutbildning på halvfart som riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom ansvarsfull handel. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet.

Distansutbildningen går på halvfart. Totalt är utbildningen 16 veckor. I utbildningen ingår ingen LIA (lärande i arbete). 

Vad innebär yrket?

Kursen vänder sig till den som behöver utveckla och/eller förnya sina kunskaper för att kunna bedriva affärsdriven, ansvarsfull handel som bygger på hållbara beslut med målet att motverka negativ påverkan på mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Att kunna redogöra för hur företaget agerar med ”tillbörlig aktsamhet” dvs. due diligence kommer ingå i hållbarhetsrapporteringen. Företagen kommer behöva redogöra för sin påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter. 

 

Utbildningens mål

Efter fullgjord utbildning har du kompetenser att:

  • Självständigt eller i samverkan med andra utverka hållbarhetsstrategier: Kompetens i att utveckla och implementera strategier för ansvarsfull handel och hållbara leverantörskedjor.
  • Leda och koordinera arbete med ansvarsfull handel och hållbara leverantörskedjor.
  • Kommunicera betydelsen av hållbarhetsåtgärder och förespråka för dess viktighet.
  • Kunna integrera hållbarhet i affärsbeslut: Förmåga att integrera hållbarhetsaspekter i affärsbeslut och verksamhetsstrategier.
  • Samverka för hållbarhetsmål: Kompetens i att samarbeta med olika aktörer för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.
  • Att kontinuerligt utvärdera och förbättra hållbarhetsåtgärder inom handel och leverantörskedjor.

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 40 Yh-poäng, får du ett utbildningsbevis.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 16 veckor på 50% studietakt och innehåller följande kurs:

  • Ansvarsfull handel och hållbara leverantörskedjor (CSDDD) , 40 yh-poäng

Förkunskapskraven är:

Yrkeslivserfarenhet minst 1 år

Dokumenterad yrkeserfarenhet inom inköp, upphandling, logistik eller inom hållbarhet. omfattande minst ett år på heltid.

Kontakta oss om du är osäker på om din yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

Om distansutbildning

Distansutbildningen går på halvfart. Totalt är utbildningen 16 veckor. Utbildningen innehåller ingen LIA (lärande i arbete).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quiz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.