21 augusti 2023

2 år

LIA: 30 v

Ansök nu

Ansökan öppnar 1 februari 2023

22 augusti 2022

2 år

LIA: 30 v

Ansök här

Sista ansökningsdag är 6/5.

Vad innebär yrket?

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

Utbildningen bytte namn 2021 från Logistiker/Speditör med miljöprofil till Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Logistiker/Speditör med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Logistiker
• Logistiker, transportplanering
• Logistikkonsult
• Speditör
• Speditör, logistiker
• Transportsäljare/inköpare

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om hur internationell transportlogik och hållbarhet går till och aktuellt regelverk kring internationella transporter. Du ska även ha kunskaper om hur man räknar på transportekonomi, transportval ur ett hållbarhetsperspektiv och beräkningen av en transports miljöpåverkan samt logistikens betydelse för samhället inklusive infrastrukturens betydelse för transporter.

Utbildningen går även igenom om hur affärsmässiga förhandlingar går till och hur transportslagen, tullproceduren, internationella avtal och leveransvillkor på verkar arbetet. Du får även kunskaper om miljö- och säkerhetskrav samt kvalitetssäkring av arbetet.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller 10 skolförlagda och 1 arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete:

• Branschengelska
• Examensarbete
• Försäljningsteknik
• Interkulturell kommunikation
• LIA (Lärande i arbete)
• Miljö- och transporträtt
• Miljölogistik
• Projektledning
• Spedition
• Transportekonomi
• Transportslagen
• Tullhantering

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 1, Engelska 6 och Svenska 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Aditro Logistics
Bring
Fraktus
Geodis
Kukla Spedition
Dachser Sweden AB
STI Scandinavia

Om distansutbildning

Utbildningen bedrivs på distans med 1-2 platsförlagda träffar per termin i Stockholm. Undervisningen bedrivs på vår studentportal där du som student kan ta del av inspelade föreläsningar, tentor, forum med klasskamrater och lärare samt webinar (live föreläsningar). Utbildningen är på heltid.

Inblick från en student

Joacim Törnborg, student på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil på SIH, berättar om sin utbildning.

Läs Joacims berättelse

Inblick från en student

Ellinor Larsson Ståhl, student på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil Stockholm och praktiserar på Odd Molly, berättar om sin utbildning.

Läs Ellinors berättelse

Liknande utbildningar

Stockholm

Du kan också läsa Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil i Stockholm.

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och utbildningen!