Distans

Content marketing

11 september 2023

15 veckor, distans

Studietakt: helfart

Content marketing

Denna korta distansutbildningen på helfart riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom digital marknadsföring. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet.

Distansutbildningen går på helfart. Totalt är utbildningen 15 veckor. I utbildningen ingår ingen LIA (lärande i arbete). 

Vad innebär yrket?

Kursen Content marketing lär de studerande strategiskt marknadskommunikation i digitala kanaler. Kursen fokuserar på målgrupper och anpassad kommunikation. De studerande lär sig producera och använda rörlig media, skriva målgruppsanpassade texter samt använda SEO. De lär sig även att analysera data och följa upp marknadsinsatser. Hållbarhetsaspekter och värdebaserad kommunikation betonas. 

 

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete inom Content marketing. Efter fullgjord utbildning har du kompetenser att:
  • Analysera och optimera innehåll med relevanta analysverktyg
  • Anpassa kommunikation och innehåll i syfte att öka synlighet i sökmotorer
  • Arbeta strategiskt och producera hållbart innehåll för digitala kanaler
  • Producera kanal- och målgruppsanpassade texter och innehåll
  • Producera rörlig media för digitala kanaler

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 75 Yh-poäng, får du ett utbildningsbevis.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 15 veckor på 100% studietakt och innehåller följande kurs:

  • Content marketing, 75 yh-poäng

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.
• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Engelska 6, Matematik 2, Samhällskunskap 1a1, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Samt följande yrkeserfarenhet och andra kunskaper:

Förkunskapskrav: 

Yrkeslivserfarenhet minst 1 år

Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med marknadsföring, kommunikation eller journalistik omfattande minst ett år på heltid. 

Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

Om distansutbildning

Distansutbildningen går på helfart. Totalt är utbildningen 15 veckor. Utbildningen innehåller ingen LIA (lärande i arbete).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quiz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Likande utbildning

Du kanske är intresserad av att läsa Growth marketing?

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? Klicka på knappen nedan.