21 augusti 2023

2 år

LIA: 30 v

22 augusti 2022

2 år

LIA: 30 v

Ansök här

Öppen för sen ansökan.
Ansök före 1/8

Vad innebär yrket?

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

Utbildningen bytte namn 2021 från Speditör/Logistiker med miljöprofil till Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som:

• Logistiker
• Logistikkonsult
• Speditör
• Transportsäljare/-inköpare

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetensen för att veta hur transporter fungerar inom olika transportslag liksom de politiska beslut som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller 10 skolförlagda och 1 arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete.

• Branschengelska
• Examensarbete
• Försäljningsteknik
• Internationella transporter
• Interkulturell kommunikation
• LIA (Lärande i arbete)
• Miljölogistik
• Miljö- och Transporträtt
• Projektledning
• Spedition
• Transportekonomi
• Tullhantering

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 1, Engelska 6 och Svenska 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Dachser Sweden AB
DHL
Geodis
Kukla Spedition
STI Scandinavia
Veldi kompetens Stockholm

Inblick från en student

Caroline Frykmark, student på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil Stockholm och gör sin LIA på JM, berättar om sin utbildning.

Läs Carolines berättelse

Ute på LIA

Fanny, Anna & Philip, studenter på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil, berättar om sin LIA.

Läs deras berättelse

Liknande utbildningar

Distans

Du kan också läsa Logistiker/speditör med hållbarhetsprofil på distans.

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och utbildningen!