Om YH

Vad är skillnaden mellan YH och högskola? 

Varför ska jag läsa en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar tillhandahålls inom branscher där det finns ett verkligt och uttalat behov av utbildad arbetskraft på marknaden. Utbildningarna svarar på så sätt mot arbetslivets behov av yrkeskompetens och drivs i nära samverkan med företag och arbetsgivare. Det innebär att det finns stora möjligheter till anställning efter examen. Statistiken visar att 9 av 10 får jobb efter att ha studerat på yrkeshögskolan.

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola?

Den främsta skillnaden är kopplingen till arbetslivet. Högskolor och universitet är många gånger mer teoretiskt inriktade och syftar i viss mån till vidare forskning. Yrkeshögskolans program däremot leder direkt ut i arbetslivet genom kursen LIA. LIA:n (lärande i arbetet) är en stor anledning till att så många får anställning redan under studietiden.

Yrkeshögskolan öppnar dörren till arbetslivet redan under utbildningen

Yrkeshögskolan erbjuder en unik möjlighet att få komma ut och lära sig på plats i arbetslivet under kursen LIA. Yrkeshögskolans program kombinerar teori och praktik vilket ger de studerande en fantastisk möjlighet att lära sig yrket redan under utbildningen. SIH:s upplägg med en lång LIA-period mot slutet av utbildningen är mycket uppskattat hos såväl studerande som arbetsgivare. Vårt upplägg säkerställer att de studerande är väl förberedda när de går ut på sin LIA. Enligt vår uppfattning är LIA:n en av de viktigaste framgångsfaktorerna för utbildningsformen.

SIH samarbetar med näringslivet i din framtida bransch

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt ett flertal representanter från näringslivet. Företagen som är verksamma i ledningsgruppen bistår med sin expertis och branschkunskap och bidrar på så sätt till att utbildningen ligger rätt i tiden. Många av företagen i ledningsgrupperna tar även emot studerande på LIA.