Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet samt från utbildningsanordnaren.

Utöver möjligheten att kunna påverka utbildningens innehåll och upplägg finns även andra fördelar med att medverka i ledningsgruppen. Exempelvis närheten till rekrytering av LIA-studenter och anställningar, och att man gör något bra för branschen, såklart!

Du kan läsa vilka representanter från arbetslivet som sitter i varje ledningsgrupp under respektive utbildning.