Hösten 2020

2 år

LIA: 30 v

Ansök nu

Ansökan till HT21 öppnar under februari 2021.

 

Hösten 2020

2 år

LIA: 30 v

Ansök nu

Ansökan till HT21 öppnar under februari 2021.

 

Vad innebär yrket?

Sedan 2003 bedriver Stockholms Internationella Handelsskola en yrkeshögskoleutbildning till internationell inköpare. Våra undersökningar visar att anställningsgraden i yrket efter examen alltid är mycket hög och vissa år nästan 100%. Antalet sökande till utbildningen har genomgående varit mycket stort och de senaste åren tillhör utbildningen också landets absolut populäraste Yh-utbildningar!

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Inköpsassistent på ett större företags inköpsavdelning
• Inköpare med ansvar för visst produktområde på medelstora företag
• Inköpsansvarig på mindre företag
• Online-inköpare
• Upphandlare/inköpare inom offentlig förvaltning
• Produktchef/produktassistent
• Självständig importör

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell inköpare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller elva skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete:

• Strategiska inköp
• Affärsengelska
• Inköpsteknik
• Internationell marknadsföring
• Inköpsekonomi
• Internationell ekonomi
• Internationell affärsjuridik
• Logistik
• Interkulturell kommunikation
• Projektledning
• Ansvarsfull handel
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Examensarbete

Det är också viktigt att du i din roll som Internationell inköpare behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Fair Action
H&M
ICA
JM
SAS
Alfa Laval

Inblick från en student

Emma Sundberg, Head of Purchasing Systems på NCC Group, berättar om sin studietid på SIH.

Läs Emmas berättelse

Inblick från en student

Sara Stålemark, Production Product Developer på H&M Indonesien, berättar om sin studietid på SIH.

Läs Saras berättelse

Andra utbildningar

Stockholm

Du kanske är intresserad av Speditör/Logistiker med miljöprofil i Stockholm?

Läs om utbildningen

Vill du ha en påminnelse när ansökan öppnar?

Ansökan är stängd för i år. Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig när du kan ansöka igen.