Malmö

Tullspecialist

19 augusti 2024

2 år

LIA: 24 v

Ansökan är stängd

Tullspecialist

Vad innebär yrket?

Denna utbildning syftar till att ge ett ramverk av teoretiska och praktiska kunskaper i tullprocessens olika delar. Med kurser i internationell handelsrätt, import/export och tull får den studerande god kompetens inför kommande karriär.

 

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Tullspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som: 

  • Tulldeklarant  
  • Tulldeklarationshandläggare  
  •  Tullinformatör 
  • Tullkontorist  
  •  Tullspecialist 
 

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Tullspecialist.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller teoretiska kurser såväl som LIA (Lärande i arbete) samt ett examensarbete.

• AEO, uppföljning och egenkontroll
• Affärsmanskap och projektledning
• Examensarbete
• Import- och exportprocessen
• Internationell handel
• Internationell handelsrätt
• ISP och exportkontroll
• Klassificering
• LIA (lärande i arbete)
• Särskilda förfaranden och tillstånd
• Tullengelska
• Tullprocessen
• Tullvärde
• Ursprung och frihandelsavtal

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2 och Engelska 6.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

 

 

 

Medverkande företag i ledningsgruppen

Ikea supply Services (Sweden) AB

Studera på distans

Vi erbjuder vissa kurser på distans. Läs mer nedan.

”Vill du få en bra grund som du kan bygga upp en karriär på, så rekommenderar jag dig att välja SIH.”
- Studerande på SIH