Stockholm

Digital marknadsförare

Ej ansökningsbar

2 år

LIA: 30 v

Digital marknadsföring

Vad innebär yrket?

De digitala medie- och marknadsföringskanalerna har blivit fler och mer komplexa, vilket har förändrat arbetsmarknadens kompetenskrav. Alla verksamheter påverkas tydligt av teknikutvecklingen och digitaliseringens effekter.

Idag krävs kompetens inom allt från att bygga strategiskt stöd, till att producera rätt marknadsföring och även en djup och bred förståelse inom digitala verktyg och kommunikation. Denna utbildning säkerställer att du får den kompetens du behöver, vilket möjliggör en spännande karriär inom digital marknadsföring.

 

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Digital marknadsförare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Digital marknadsförare
• Sökoptimeringskonsult
• Kundansvarig, affiliatenätverk
• Kommunikationsansvarig sociala medier
• Webbanalytiker/Konverteringsspecialist
• Marknadsförare/Analytiker

 

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Digital marknadsförare.

 

IAB Certifiering

SIH samarbetar med IAB Sverige och erbjuder dig som studerande deras certifieringskurser kostnadsfritt under utbildningen. IAB Sverige är branschorganisationen för digital reklam och bland deras medlemmar hittar du välkända bolag såväl inom köparsidan (annonsörer/mediebyråer) som på säljsidan (publicister/säljbolag). Det här är en mycket bra möjlighet att även få med dig en IAB certifiering på ditt CV när du söker uppdrag efter studierna.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller teoretiska kurser såväl som LIA (Lärande i arbete) samt ett examensarbete. 

• Analys och konvertering
• Budgetering och rapportering
• Digital kommunikation
• Digital marknadsföring – sök och annonsering
• Digital strategi
• Examensarbete
• LIA (Lärande i arbete)
• Projektledning
• Webbutbildning

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

 

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

 

Företag som är med

Hiroy
Digitalenta
Mediafy
Syster P
Social Zense
Bluebird Media
HEAR
Photowall
Great IT
Bonava
TT Marketing

Studera på distans

Vi erbjuder vissa kurser på distans. Läs mer nedan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? klicka på knappen nedan.