21 augusti 2023

2 år

LIA: 30 v

22 augusti 2022

2 år

LIA: 30 v

Ansök här

Sista ansökningsdag är 6/5.

Vad innebär yrket?

De digitala medie- och marknadsföringskanalerna har blivit fler och mer komplexa, vilket har förändrat arbetsmarknadens kompetenskrav. Alla verksamheter påverkas tydligt av teknikutvecklingen och digitaliseringens effekter.

Idag kräver allt från att bygga strategisk stöd, till att producera rätt marknadsföring, en djup och bred förståelse för det digitala. Genom denna utbildning ska du få just detta, vilket möjliggör en spännande karriär inom digital marknadsföring.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Digital marknadsförare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Digital marknadsförare
• Sökoptimeringskonsult
• Kundansvarig, affiliatenätverk
• Kommunikationsansvarig sociala medier
• Webbanalytiker/Konverteringsspecialist
• Marknadsförare/Analytiker

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Digital marknadsförare.

IAB Certifiering

SIH samarbetar med IAB Sverige och erbjuder dig som studerande deras certifieringskurser kostnadsfritt under utbildningen. IAB Sverige är branschorganisationen för digital reklam och bland deras medlemmar hittar du välkända bolag såväl inom köparsidan (annonsörer/mediebyråer) som på säljsidan (publicister/säljbolag). Det här är en mycket bra möjlighet att även få med dig en IAB certifiering på ditt CV när du söker uppdrag efter studierna!

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 9 kurser varav en är LIA (lärande i arbete) på 30 veckor:


Kursen ger de studerande möjlighet att utvärdera resultatet av genomförda kampanjer och använda informationen för framtida optimering. Allt för att de studerande efter kursen självständigt skall kunna optimera kampanjen utifrån uppsatta mätvärden och kritiskt granska förslag på förändringar av digitala kampanjer i rapporter till företagsledningen eller kunden.


Kursen ger studerande ett ekonomiskt grundspråk och företagsekonomiskt tänkande som hjälper dem i den framtida rollen som digitala marknadsförare, såväl internt som externt hos en arbetsgivare.


Kursen ger den studerande en introduktion till digital kommunikation och en teoretisk bas. Den studerande kommer under kursen lära sig att använda digitala kanaler, beställa och skapa innehåll samt kartlägga målgrupper och köpprocesser.


Kursens fokus är praktisk digital marknadsföring. Efter kursen kommer de studerande att självständigt kunna planera och genomföra digitala kampanjer i rollen som digital marknadsförare, inklusive annonsköp och sökordsanalys.


Syftet med kursen är att ge de studerande självständigt ska kunna göra en situationsanalys för ett företag och utifrån den skapa en digital strategi för ett avgränsat område.


Under kursen Examensarbete är målet att ge de studerande kunskaper i att självständigt ta sig an ett yrkesrelaterat problem och strukturerat bearbeta det för att skapa grund för beslut och åtgärder. De studerande ska individuellt eller i mindre projektgrupper fördjupa sig i ett uttalat digitalt marknadsföringsproblem som uppdragsgivaren önskar få utrett.


De studerande ska få förståelse för digital marknadsföring i praktiken på ett företag verksamt i branschen. Under denna LIA-period skaffar sig deltagarna kunskaper om företaget och får börja använda sig av redan inhämtade teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken. De studerande skall på ett självständigt sätt utföra arbetsuppgifter som är relaterade till digital marknadsföring och växa in i sin yrkesroll.


Kursen ger de studerande insikt i olika projektmetoder och kunskap att arbeta med dessa utifrån projektets behov. Kursen går igenom verktyg och mallar för att kunna organisera, genomföra, delta i och leda ett projekt.


Syftet med denna kurs är att ge de studerande djupgående kunskaper i webbens möjligheter för digitala marknadsförare och den teknik som gäller. Under kursen kommer de studerande att bygga egna webbplatser.


Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Hiroy
Nordic Tech Institute
Digitalenta
Nordnet Bank
Mediafy
Syster P
Social Zense
Adviral

Inblick från en student

Christian Sturk, student på utbildningen Digital marknadsförare på SIH, berättar om sina studier.

Läs Christians berättelse

Inblick från en student

Nicole Knapp, student på utbildningen Digital marknadsförare på SIH, berättar om sina studier.

Läs Nicoles berättelse

Alla utbildningar

Här kan du se alla våra utbildningar.

Se alla utbildningar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och utbildningen!