Distans

Vulnerability Management

16 september 2024

14 veckor, distans

Studietakt: halvfart
Ansök senast 9 september 2024

Vulnerability Mangement

Vulnerability Management är en kort distansutbildning på halvfart som riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom sårbarhet, risk och hot. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet.

Distansutbildningen går på halvfart. Totalt är utbildningen 14 veckor. I utbildningen ingår ingen LIA (lärande i arbete). 

Vad innebär yrket?

Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap i att identifiera sårbarheter, bedöma risker, analysera hot, samt utveckla och implementera säkerhetsstrategier och åtgärder. Du kommer kunna utveckla och kvalitetssäkra IT-säkerhetsarbetet och anpassa sig till nya hot.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete. Efter fullgjord utbildning har du kompetenser att:
  • Implementera säkerhetsåtgärder.
  • Självständigt kunna övervaka och utvärdera säkerhetsåtgärder: Kontinuerligt övervaka och utvärdera säkerhetsåtgärders effektivitet.
  • Leda ett säkerhetsteam: Effektivt leda och samordna säkerhetsteam i sårbarhetshantering.
  • Kunna anpassa verksamheten mot nya hot: Anpassa säkerhetsstrategier och -åtgärder mot nya hot och tekniska utvecklingar.
  • Kunna förbättra säkerhetsprocesser: Kontinuerligt förbättra säkerhetsprocesser och responsstrategier.
  • Kunna arbeta med riskhantering: Effektivt hantera och minska risker associerade med IT-säkerhet.

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 35 Yh-poäng, får du ett utbildningsbevis.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 14 veckor på 50% studietakt och innehåller följande kurs:

  • Vulnerability Management, 35 yh-poäng

Förkunskapskraven är:

Yrkeslivserfarenhet minst 1 år

Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete som IT-tekniker alternativt från First Line IT-support omfattande minst ett år på heltid.

Kontakta oss om du är osäker på om din yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

Om distansutbildning

Distansutbildningen går på halvfart. Totalt är utbildningen 14 veckor. Utbildningen innehåller ingen LIA (lärande i arbete).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quiz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? Klicka på knappen nedan.