13 september 2021

1 år, 50 %

LIA: 0 v

Sen ansökan

Anmäl intresse om reservplats

13 september 2021

1 år, 50 %

LIA: 0 v

Sen ansökan

Anmäl intresse om reservplats

Vad innebär yrket?

Som Hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta en organisations hållbarhetsredovisning enligt internationella ramverk och utveckla hållbarhetsarbetet. Du styr en organisations hållbarhetsarbete genom att arbeta efter ledningssystem inom ISO standarden. Du upprättar strategiska partnerskap med intressenter och kan kommunicera organisationens hållbarhetsarbete och varumärke både internt och externt. Du följer och tillämpar lagstiftning, konventioner och standarder inom hållbarhet samt Agenda 2030.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Hållbarhetscontroller. Efter fullgjord utbildning har du kompetenser att:

  • Analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv och identifiera möjligheter för hållbart värdeskapande 
  • Självständigt kunna genomlysa en organisations hållbarhetsarbete 
  • Arbeta operativt med hållbarhetsrapportering och redovisning med tillämpning av ramverk, inkl. ansvar för insamling och hantering av data 
  • Kommunicera en organisations hållbarhetsarbete 
  • Motivera, engagera och koordinera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
  • Stödja inköp- och marknadsfunktionerna med integrering av hållbarhetsaspekter 
  • Ansvara över hållbarhetsprojekt 
  • Följa och tillämpa lagstiftning kring hållbarhet

En kort och flexibel utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Vi fick den 15 april 2020 beskedet att vi får starta denna utbildning hösten 2020, därför skiljer sig även ansökningsperioden mot våra andra 2 åriga yh-utbildningar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 1 år på 50% studietakt och innehåller följande kurser:

• GRI – Hållbarhetsredovisning
• Styrning och ledningssystem – fokus på ISO-standarder
• Hållbarhetskommunikation
• Lagar och regler

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:
• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.
• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 2, Engelska 6, Svenska 2 och Företagsekonomi 1.

Samt följande yrkeserfarenhet och andra kunskaper:
• Arbetat som projektledare i minst 2 år
• Läst minst en kurs i miljö, hållbarhet och/eller hållbar utveckling från Högskolan eller motsvarande.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

Utbildningen är framtagen tillsammans med ledningsgruppen för vår 2-åriga utbildning Hållbarhetsspecialist. För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Fair Action
Holmen
Beyond Intent
Danderyds kommun
Upplands Väsby kommun

Inblick från en student

Student Studentsson, student på utbildningen Hållbarhetsspecialist, berättar om sin utbildning.

Läs FÖRNAMNS berättelse

Inblick från en student

Student Studentsson, student på utbildningen Hållbarhetsspecialist, berättar om sin utbildning.

Läs FÖRNAMNS berättelse

Liknande utbildningar

Distans

Du kanske är intresserad av att läsa Logistiker/Speditör med miljöprofil på distans?

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om denna utbildning?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.