Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor som vi ofta får angående våra utbildningar m.m.

När kan jag ansöka till en utbildning?

Ansökningsportalen är öppen mellan 3 februari – 3 maj 2020.

Hur ansöker jag till en utbildning?

Information om hur du ansöker hittar du här.

Hur räknar jag ut min snittpoäng/betyg?

Din snittpoäng/betyg kan du räkna ut här.

Vad krävs för att komma in på era utbildningar?

För att vara behörig att söka till en utbildning måste du uppfylla förkunskapskraven för den specifika utbildningen, dessa hittar du på respektive utbildningssida. Antagningskommittén går igenom samtliga ansökningar och rangordnar de behöriga sökande efter högst snittbetyg (gymnasiebetyg). De 80 personerna med högst snittbetyg kallas till intervju som äger rum i slutet av maj och i början av juni.

När får jag besked om jag blivit antagen till en utbildning?

Antagningsbesked mejlas ut i slutet av juni. I detta framkommer vilka, c:a 38 personer, som erbjuds en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna.

När startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i mitten eller slutet av augusti.

Kan man få studielån?

Alla våra utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Studiemedel står du för själv. Kontakta CSN kring frågor som berör studiebidrag och lån, www.csn.se.

Vad innebär 400 Yh-poäng?

400 Yh-poäng motsvarar 80 veckors (två års) heltidsstudier. Detta innebär att 5 Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Hur mycket LIA (lärande i arbete) ingår i utbildningen?

Cirka en tredjedel av utbildningen består av praktik som kallas LIA (Lärande i arbete).

Hur mycket tid kräver studierna per vecka?

Alla våra utbildningar går på heltid, vilket innebär att du som student bör lägga ner 35-40 timmar i veckan.

Hur många får jobb efter utbildningen?

Syftet med att gå en yrkeshögskoleutbildning är att du ska få jobb när du är klar med utbildningen. Sex månader efter att en utbildning avslutats undersöker vi vad de examinerade studenterna arbetar med. Årets mätning visar att 95,9 % av de studenter som tog examen våren 2017 arbetar inom det område de utbildat sig. Hela 89 % arbetar på företaget de gjorde sin praktik.

Har du andra eller ytterligare frågor?

Mejla oss på info@sih.se eller ring 08-32 22 12 så hjälper vi dig.