Välkomna till SIH

SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!

Vi är en mindre och personligare skola, där studenterna har nära kontakt med lärare och skolledning. Vilket ger stora möjligheter för alla att påverka!

Om SIH

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) bildades 1999 av Bengt Dotevall och Claes Ringqvist tillsammans med Iterum verksamhetsutveckling. 

De såg ett ökat behov av internationellt inriktade ekonomiska utbildningar, i en allt mer globaliserad värld. Den första KY-utbildningen (numera YH) i Stockholm startades 2002 och året därefter startades ytterligare två utbildningar. 

Under 2012 expanderade verksamheten till SIH Malmö. 2016 startade den första distansutbildningen och 2019 slog SIH upp portarna till SIH Norrköping. 

SIH bedriver idag 16 utbildningar på 3 olika orter i Sverige samt på distans. 

Från och med juli 2020 ägs SIH av Storskogen AB. 

Yrkeshögskoleförbundet

SIH är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet. YHF är en ideell organisation för långsiktig utveckling inom Yrkesutbildningar.

En anrik historia

Fastigheten, Katarinavägen 19, ritades av arkitekterna Axel Anderberg och M Hedlund. Anderberg är känd för att också ha ritat Kungliga operan och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Byggnaden färdigställdes under 1913 – 1914 och fungerade inledningsvis som stationshus för Saltsjöbanan. Huset inrymde både järnvägsstation, godsmagasin, bolagskontor och direktörsbostad. Som ett minne av denna tid kan man fortfarande se att byggnadens kopparkupol toppas av en vindflöjel föreställande ett lokomotiv.

Konstnärsparet Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén som bodde i den intilliggande Drottsgården inrättade 1913 sin ateljé högst upp i huset och utsikten från Katarinaberget återfinns i flera av parets främsta verk. Här målade också Hjertén ”Ateljéinteriör” 1916 som på senare tid uppmärksammats för att den visar hur radikal hon var för sin tid.

Efter att Saltsjöbanans slutstation 1936 flyttades till Slussen köptes fastigheten av Stockholms kyrkliga sjömansvård som bl.a. inhyste Sjömansinstitutet och Sjömanskyrkan. Stiftelsen sålde fastigheten 2010 till nya ägare. Till detta kan läggas att man i husets entré möts av en välkomnande väggmålning av Carl Anton.

Aktuellt från SIH

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.