Välkomna till SIH

SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!

Vi är en mindre och personligare skola, där studenterna har nära kontakt med lärare och skolledning. Vilket ger stora möjligheter för alla att påverka!

Vår bakgrund

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) bildades 1999 av Bengt Dotevall och Claes Ringqvist tillsammans med Iterum verksamhetsutveckling.

De såg ett ökat behov av internationellt inriktade ekonomiska utbildningar, i en allt mer globaliserad värld. Antalet delägare i SIH utökades 2001 med fyra kolleger från Frans Schartaus Handelsinstitut.

Den första KY-utbildningen (numera YH) på SIH startades 2002 och året därefter startades ytterligare två. År 2005 skiljde sig SIH från Iterum. Det var kvartetten Magnus Holmberg och Nils Olofsson som tillsammans med Bengt och Claes utgjorde det ”nya” SIH.

År 2012 togs ett nytt steg i SIH:s utveckling genom bildandet av SIH Malmö som ligger i en spännande tillväxtregion och passar väl in i SIH:s utbildningskoncept. Ansvarig för verksamheten i Malmö är rektor Anna Wattrang.

År 2016 utökade SIH till distansutbildningar och startade utbildningen Offentlig upphandlare, sedan dess har SIH bedrivit 4 olika utbildningar på distans. År 2018 startade SIH utbildningen Hållbarhetsspecialist på distans som var Sveriges första och enda yrkeshögskoleutbildning till det yrket.

Från och med 2018 ägs SIH av Bengt och Claes.

Hösten 2019 startade SIH upp utbildningen Internationell redovisningsekonom i Norrköping.

En anrik historia

Fastigheten, Katarinavägen 19, ritades av arkitekterna Axel Anderberg och M Hedlund. Anderberg är känd för att också ha ritat Kungliga operan och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Byggnaden färdigställdes under 1913 – 1914 och fungerade inledningsvis som stationshus för Saltsjöbanan. Huset inrymde både järnvägsstation, godsmagasin, bolagskontor och direktörsbostad. Som ett minne av denna tid kan man fortfarande se att byggnadens kopparkupol toppas av en vindflöjel föreställande ett lokomotiv.

Konstnärsparet Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén som bodde i den intilliggande Drottsgården inrättade 1913 sin ateljé högst upp i huset och utsikten från Katarinaberget återfinns i flera av parets främsta verk. Här målade också Hjertén ”Ateljéinteriör” 1916 som på senare tid uppmärksammats för att den visar hur radikal hon var för sin tid.

Efter att Saltsjöbanans slutstation 1936 flyttades till Slussen köptes fastigheten av Stockholms kyrkliga sjömansvård som bl.a. inhyste Sjömansinstitutet och Sjömanskyrkan. Stiftelsen sålde fastigheten 2010 till nya ägare. Till detta kan läggas att man i husets entré möts av en välkomnande väggmålning av Carl Anton.

Aktuellt från SIH

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.