Företagsutbildning

Kvalificerad säkerhetsskyddsutbildning

Vill du stärka din kompetens inom säkerhetsskydd eller öka din förmåga att leda, planera och följa upp säkerhetsskyddsarbete? Då är denna fördjupningskurs något för dig. Denna utbildning är den första i ett uppdaterat och modernt program inom strategiskt och operativt säkerhetsarbete i offentlig och privat sektor. Utbildningarna genomförs i våra lokaler i Stockholm eller Malmö. Lunch och fika erbjuds under utbildningsdagarna.

Utbildningarna arrangeras i samarbete med Skandinaviska Säkerhetsutbildningar och konceptet med livslångt lärande.

Hösten 2023 och våren 2024

Alla kursstarter finner du längre ner på denna sida.

*Anmälan ska vara registrerad 14 dagar innan kursstart.

Stockholm, Malmö

6 dagar

Kvalificerad säkerhetsskyddsutbildning

Om utbildningen

 Säkerhetsskyddsutbildningen riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, men i synnerhet till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet så som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar, ledningsgrupper mfl. 

Efter kursen kommer du kunna:

 • Analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten.
 • Planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter.
 • Genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar.
 • Organisera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet.
 • Planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftninge
 

Nöjda deltagare

”Men upplägget av dagarna, föreläsarna och allt inkluderat gjorde detta till en av de bästa utbildningar jag någonsin medverkat på! Till alla kommuner, regioner och övriga aktörer som nu rustar upp säkerhetsskydd och letar efter en bra Säkerhetsskyddschefsutbildning så rekommenderar jag starkt SIH”

Anna Hallbom, Kris- och säkerhetssamordnare kommunledningsförvaltningen Hörby

”En grymt bra utbildning och utbildningsanordnare!”

Daniel Silvborn, Säkerhetssamordnare Swedish Space Coorporation

Utbildningen är sex heldagar och består av ett antal delmoment. Den fördjupar bland annat inom dessa områden:

 • Nyheter på säkerhetsskyddsområdet (de senaste ändringarna av säkerhetsskyddsregelverket, föreslagna ändringar av säkerhetsskyddslagen, vilka sanktionsavgifter som har beslutats i tillsyn etc.)
 • Förändringar i hotbilden mot Sveriges säkerhetskänsliga verksamheter
 • Praxis och erfarenheter till den grundläggande frågan – Vad är Sveriges säkerhet? (genomgång av praxis och erfarenheter för ökad förståelse för vilka verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet och verksamheter som inte är av sådan betydelse)
 • Säkerhetsskyddsanalysen (kort repetition av grunderna, erfarenhetsutbyte och diskussion)
 • Systematiskt säkerhetsskyddsarbete – från säkerhetsskyddsanalysen till åtgärdsplanen för avvikelser med fokus på att skapa spårbarhet från skyddsvärden till införda säkerhetsskyddsåtgärder. Introduktion av en erfarenhetsbaserad spårbarhetsmatris för ökat assurans mot olika intressenter och tillsynsmyndigheter
 • Leda och samordna säkerhetsskydd – vad innebär det att vara aktiv och operativ? Hur kan man agera proaktivt inom ett hårt regulatoriskt styrt område?
 • Arbete i ledningsgrupp – tips på hur du når fram och några erfarenhetsbaserade metoder för att nå hållbara resultat
 • Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning inför säkerhetsskyddsavtal – ett praktiskt exempel
 • Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning inför överlåtelse – ett praktiskt exempel
 • Säkerhetsskyddsavtalets innehåll – våga släpp Säkerhetspolisens mallar!
 • Överenskommelser om säkerhetsskydd – ett underskattat alternativ

39 995kr exl. Moms

Kursstart Sthlm v. 50

Kurslängd: 6 dagar under två veckor

Ingår: Lunch, fika och kurslitteratur

Stockholm

SIH Stockholm
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 

 

Våren 2024
V. 50 (12 december, distans)
V. 6 måndag-torsdag på plats
V. 7 onsdag och torsdag på plats