21 augusti 2023

2 år

LIA: 30 v

Ansök här

Ansökan öppnar 1 februari 2023

22 augusti 2022

2 år

LIA: 30 v

Ansök här

Öppen för sen ansökan.
Ansök före 1/8.

Vad innebär yrket?

Denna utbildning syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i ekonomisystemets olika delar med betoning på redovisning. Arbetsrollen för en internationell redovisningsekonom omfattar allt från löpande redovisning till upprättandet av bokslut och årsredovisningar enligt internationella regler och praxis samt att kunna medverka i framtagandet av underlag för investeringsbeslut.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Internationell redovisningsekonom. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Internationell redovisningsekonom
• Redovisningsekonom
• Redovisningsassistent
• Redovisningskonsult

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell Redovisningsekonom.

Kan jag bli auktoriserad?

Vi möter FAR:s krav på YH-utbildning, vilket är 400 YH-poäng innehållande företagsekonomi, juridik och skatt. Läs mer här om hur du blir auktoriserad redovisningskonsult.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 13 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

• Affärsengelska
• Beskattning
• Ekonomisk rådgivning
• Ekonomistyrning
• Examensarbete
• Finansiering
• Handelsrätt
• Hållbarhetsredovisning
• Interkulturell kommunikation
• Koncernredovisning
• LIA (Lärande i arbete)
• Löneredovisning
• Redovisning och bokslut

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Vuxenutbildningen Norrköpings kommun
Amendor
UCS One Economy

Intervju med kursledaren

Rose-Marie undervisar i kurserna beskattning, ekonomistyrning och handelsrätt på utbildningen Internationell redovisningsekonom.

Läs Rose-Maries intervju

Inblick från en student

Isabella Silva Villarroel, studerande på utbildningen Internationell redovisningsekonom i Norrköping.

Läs Isabellas berättelse

Inblick från en student

Amanda Gunnarsson, Redovisningsekonom på PwC, berättar om sin studietid på SIH.

Läs Amandas berättelse

Liknande utbildningar

Stockholm

Du kan också läsa Internationell redovisningsekonom i Stockholm.

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och utbildningen!