Korta kurser på SIH

Kortare YH-utbildningar

Ansvarfull handel och hållbara leverantörskedjor (CSDDD)

Vidareutveckla dina kunskaper för att kunna bedriva ansvarsfull handel som bygger på hållbara beslut med målet att motverka negativ påverkan på klimat och miljö. 

Content marketing

För dig som vill vidareutveckla dig inom strategisk marknadskommunikation i digitala kanaler genom att producera och använda rörlig media i marknadsföringssyfte. 

Growth marketing

Ett ”growth mindset” innebär att använda ett strategiskt arbetssätt för att resultatorienterad kommunikation vilket kan leda till ökad lönsamhet. 

Hållbarhetscontroller

Som hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta och utveckla en organisations hållbarhetsredovisning i enlighet med internationella ramverk. 

Vulnerability Management

För dig som är intresserad av att vidareutveckla dig inom arbete med sårbarheter, risk och hot i IT-infrastrukturer. 

Studera på distans

Vi erbjuder vissa kurser och utbildningar på distans. Läs mer nedan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? klicka på knappen nedan.