Distans

Growth marketing

11 september 2023

14 veckor, distans

Studietakt: helfart

Growth marketing

Growth marketing är en kort distansutbildning på helfart som riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom digital marknadsföring. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet.

Distansutbildningen går på helfart. Totalt är utbildningen 14 veckor. I utbildningen ingår ingen LIA (lärande i arbete). 

Vad innebär yrket?

Kursen består av olika moment som tillsammans utgör Growth marketing. Syftet är att ge de studerande ett ”growth mindset”
vilket innebär ett strategiskt, taktiskt samt metodiskt arbetssätt för resultatorienterad, värdeskapande kommunikation och ökad
lönsamhet. Kursen går igenom plattformar, verktyg och system som används.

 

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete inom Growth marketing. Efter fullgjord utbildning har du kompetenser att:
  • Arbeta datadrivet med CRM för att driva lönsamhet och tillväxt
  • Arbeta i relevanta plattformar, verktyg och system
  • Arbeta med growth genom ett metodiskt arbetssätt
  • Implementera ett ”growth mindset” i en organisation
  • Producera socialt- och miljömässigt hållbara marknadsföringsbudskap
  • Skapa en datadriven marknadsstrategi

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 70 Yh-poäng, får du ett utbildningsbevis.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 14 veckor på 100% studietakt och innehåller följande kurs:

  • Growth marketing, 70 yh-poäng

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.
• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Engelska 6, Matematik 2, Samhällskunskap 1a1, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Samt följande yrkeserfarenhet och andra kunskaper:

Förkunskapskrav: 

Yrkeslivserfarenhet minst 1 år

Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med marknadsföring, kommunikation eller journalistik omfattande minst ett år på heltid. 

Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

Om distansutbildning

Distansutbildningen går på helfart. Totalt är utbildningen 15 veckor. Utbildningen innehåller ingen LIA (lärande i arbete).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quiz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Likande utbildning

Du kanske är intresserad av att läsa Content marketing?

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? Klicka på knappen nedan.