Preliminär start 2023

2 år

LIA: 30 v

22 augusti 2022

2 år

LIA: 30 v

Ansök här

Öppen för sen ansökan.
Ansök före 1/8.

Vad innebär yrket?

Eftersom statliga myndigheter, kommuner, landsting, bank- och finanssektorn, internetleverantörer och telekom, rättsväsendet och försvaret har lagkrav på sig gällande cybersäkerhet så är arbetsmarknadsprognosen inom IT-säkerhet mycket ljus. Efterfrågan på spetskompetens hos datakonsulter är mycket stor och då särskilt inom regionen Malmö-Lund, där de flesta av branschens arbetstillfällen finns.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som IT-säkerhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Säkerhetsansvarig, IT
• Säkerhetsanalytiker, IT
• IT-ansvarig, dataspecialist
• IT-projektledare, IT-säkerhet
• IT-analytiker
• IT-säkerhetsspecialist

Examen

När du fullgjort utbildningen, det vill säga uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till IT-säkerhetsspecialist.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 13 kurser varav en är arbetsplatsförlagd och en består av ett examensarbete:

• Affärsmannaskap & IT Juridik
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA
• Cisco CCNA
• Datorsäkerhet 1: Linux Hardening
• Datorsäkerhet 2: Windows Hardening
• Examensarbete
• IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet
• Kravhantering och projektledning
• Molnsäkerhet
• Nätverkssäkerhet
• Penetrationstestning av nätverk
• Programmering Python
• Virtuella system

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 2, Engelska 6 och Svenska 2, Datorteknik 1a och Dator- och nätverksteknik eller motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

ATEA
Great IT
Onevinn
Orange Cyberdefense

Inblick från en student

Momme Nyström, student på utbildningen IT-säkerhetsspecialist på SIH, berättar om sina studier.

Läs Mommes berättelse

Inblick från en student

Caroline Dristig, student på utbildningen IT-säkerhetsspecialist på SIH, berättar om sina studier.

Läs Carolines berättelse

Liknande utbildningar

Stockholm

Du kan också läsa IT-säkerhetsspecialist i Stockholm.

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och utbildningen!