Företagsutbildning

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vill du stärka din position som säkerhetsskyddschef eller öka din förmåga att leda, planera och följa upp säkerhetsskyddsarbete? Då är denna fördjupningskurs något för dig. Utbildningarna genomförs i våra lokaler i Stockholm eller Malmö. Lunch och fika erbjuds under utbildningsdagarna.

Utbildningarna arrangeras i samarbete med Skandinaviska Säkerhetsutbildningar och konceptet med livslångt lärande.

Start enligt överenskommelse

Vi tar emot grupper. Kontakta oss för mer information. 

Stockholm, Malmö

6 dagar

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning är en fortsättningskurs för dig som har genomfört kurserna Diplomerad Säkerhetsskyddschef, Grundutbildning Säkerhetsskydd eller motsvarande. Konceptet med vårt utbildningsprogram inom säkerhetsskydd går ut på livslångt lärande där kunskap, färdighet och kompetens utvecklas löpande.  

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina färdigheter att förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp och organisation så att du lättare kan leda och samordna det systematiska säkerhetsskyddarbetet. Dessutom får du chansen att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med andra personer som jobbar aktivt med säkerhetsskydd i samhället. 

Utbildningen täcker ämnen som säkerhetsskyddslagen, hotbild, arbete i ledningsgrupp och samt praktiska erfarenheter av systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Den omfattar en gruppuppgift baserad på ett applikatoriskt exempel med fiktiva organisationer. Grupparbetet ska slutligen presenteras för och förankras i en ledningsgrupp.

Efter kursen kommer du att ha förbättrad förmåga att planera, leda och följa upp säkerhetsskydd i din organisation samt att förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp.

Målgruppen för denna kurs är personer som arbetar som säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef eller liknande ansvar i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Även motsvarande befattningar hos verksamhetsutövare som har ingått ett eller flera säkerhetsskyddsavtal eller internationella säkerhetsskyddsåttaganden ingår i målgruppen.

 

Utbildningen är fyra heldagar fördelat på måndag-torsdag och består av ett antal delmoment. Den fördjupar bland annat inom dessa områden:

Dag 1

 • Nyheter på säkerhetsskyddsområdet (de senaste ändringarna av säkerhetsskyddsregelverket, föreslagna ändringar av säkerhetsskyddslagen, vilka sanktionsavgifter som har beslutats i tillsyn etc.)
 • Förändringar i hotbilden mot Sveriges säkerhetskänsliga verksamheter
 • Praxis och erfarenheter till den grundläggande frågan – Vad är Sveriges säkerhet? (genomgång av praxis och erfarenheter för ökad förståelse för vilka verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet och verksamheter som inte är av sådan betydelse)


Dag 2-3

 • Säkerhetsskyddsanalysen (kort repetition av grunderna, erfarenhetsutbyte och diskussion)
 • Systematiskt säkerhetsskyddsarbete – från säkerhetsskyddsanalysen till åtgärdsplanen för avvikelser med fokus på att skapa spårbarhet från skyddsvärden till införda säkerhetsskyddsåtgärder. Introduktion av en erfarenhetsbaserad spårbarhetsmatris för ökat assurans mot olika intressenter och tillsynsmyndigheter
 • Leda och samordna säkerhetsskydd – vad innebär det att vara aktiv och operativ? Hur kan man agera proaktivt inom ett hårt regulatoriskt styrt område?
 • Arbete i ledningsgrupp – tips på hur du når fram och några erfarenhetsbaserade metoder för att nå hållbara resultat


Dag 3-4

 • Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning inför säkerhetsskyddsavtal – ett praktiskt exempel
 • Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning inför överlåtelse – ett praktiskt exempel
 • Säkerhetsskyddsavtalets innehåll – våga släpp Säkerhetspolisens mallar!
 • Överenskommelser om säkerhetsskydd – ett underskattat alternativ
 • Redovisning av gruppuppgifter och summering av lärdomar

Du som deltagare ska ha genomfört Diplomerad säkerhetsskyddschef vid Företagsuniversitetet, FHS eller SIH. Alternativt annan erfarenhet av säkerhetsskyddsområdet som anses likvärdig. 

Inför utbildningen ska du genomföra följande kostnadsfria webbutbildningar:

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar (MSB)  

Grundläggande totalförsvarsjuridik – Försvarshögskolan (fhs.se)  

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning (FHS)  

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar (MSB)  

Signalskydd – en introduktion (webbkurs) (msb.se) 

39 000kr exl. Moms


Kurslängd: 4 dagar under måndag-fredag

Ingår: Lunch, fika och kurslitteratur

Här hittar du oss:

Stockholm
SIH
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Malmö
SIH 
Skeppsbron 5
211 20 Malmö