Distans

Hållbarhetscontroller

21 augusti 2023

1 år

Veckor: 38 halvfart

Hållbarhetscontroller

Denna korta 1-åriga distansutbildning på halvfart riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom hållbarhet. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet och är utformad för att kunna läsas parallellt med arbete.

Distansutbildningen går på halvfart. Totalt är utbildningen 38 veckor. I utbildningen ingår ingen LIA (lärande i arbete). 

Vad innebär yrket?

Som Hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta en organisations hållbarhetsredovisning enligt internationella ramverk och utveckla hållbarhetsarbetet. Du styr en organisations hållbarhetsarbete genom att arbeta efter ledningssystem inom ISO-standarden. Du upprättar strategiska partnerskap med intressenter och kan kommunicera organisationens hållbarhetsarbete och varumärke både internt och externt. Du följer och tillämpar lagstiftning, konventioner och standarder inom hållbarhet samt Agenda 2030.

 

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Hållbarhetscontroller. Efter fullgjord utbildning har du kompetenser att:
 • Analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv och identifiera möjligheter för hållbart värdeskapande
 • Självständigt kunna genomlysa en organisations hållbarhetsarbete
 • Arbeta operativt med hållbarhetsrapportering och redovisning med tillämpning av ramverk, inkl. ansvar för insamling och hantering av data
 • Kommunicera en organisations hållbarhetsarbete
 • Motivera, engagera och koordinera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Stödja inköp- och marknadsfunktionerna med integrering av hållbarhetsaspekter
 • Ansvara över hållbarhetsprojekt
 • Följa och tillämpa lagstiftning kring hållbarhet

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 95 YH-poäng, får du ett utbildningsbevis.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 1 år på 50% studietakt och innehåller följande kurser:

 • GRI – Hållbarhetsredovisning
  • Styrning och ledningssystem – fokus på ISO-standarder
  • Hållbarhetskommunikation
  • Lagar och regler

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.
• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Engelska 5, Matematik 1a, Samhällskunskap 1a1, Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Samt följande yrkeserfarenhet och andra kunskaper:

Förkunskapskrav: eftergymnasial utbildning på minst 2 år inom ekonomi/inköp/upphandling/logistik/hållbarhet eller motsvarande alternativt arbetslivserfarenhet på minst 2 år inom ekonomi, inköp, upphandling, logistik eller inom hållbarhet

Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:


Företag som är med:

Bauhaus
Beyond Intent
Danderyds kommun
Canon
E.ON

Om distansutbildning

Distansutbildningen går på halvfart. Totalt är utbildningen 38 veckor. Utbildningen innehåller ingen LIA (lärande i arbete).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quiz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Likande utbildning

Du kanske är intresserad av att läsa Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil på distans?

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? Klicka på knappen nedan.