SIH i Innovativa företag

Med ett starkt fokus på hållbarhet och säkerhet blickar SIH mot framtiden. Vårt utbildningsutbud är specifikt riktat mot näringslivets behov, något som uppmärksammas i Svenska Dagbladets decemberupplaga av Innovativa företag. 

Martin Wesseloh, VD på SIH, berättar att behovet av våra utbildningar är stort.  Trots en stigande arbetslöshet upplever vi en stor kompetensbrist på den svenska arbetsmarknaden idag. Tillsammans med näringslivet arbetar SIH för att åtgärda detta.

Genom lokal förankring säkerhetsställer vi att näringslivet får levererat den kompetens som efterfrågas. Sannolikheten för att studerande får anställning efter avslutad utbildning på SIH är stor. En bidragande faktor är att vi förlägger LIA-perioden som sista kurs i slutet av utbildningen vilket leder till att de studerande kan gå en anställning direkt och arbeta vidare direkt efter avslutad LIA. 

 

Rekommenderade artiklar