SIH i Innovativa företag

Med ett starkt fokus på hållbarhet och säkerhet blickar SIH mot framtiden. Vårt utbildningsutbud är specifikt riktat mot näringslivets behov, något som uppmärksammas i Svenska Dagbladets decemberupplaga av Innovativa företag.  Martin Wesseloh, VD på SIH, berättar att behovet av våra utbildningar är stort.  Trots en stigande arbetslöshet upplever vi en stor kompetensbrist på den svenska […]