Vanliga frågor om utbildningen Hållbarhetsspecialist

Vanliga frågor om utbildningen Hållbarhetsspecialist

Vilka kurser läser man?
Hållbarhet i inköp och leverantörsansvar, 30p
Den studerande ska, utifrån gällande lagar och riktlinjer, kunna stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter i inköp och upphandling.
– Stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter.
– Kontrollera uppförandekoder och strategier för leverantörsarbete.

Hållbarhetsanalyser, 30p
Den studerande ska kunna tillämpa relevanta analysmetoder och verktyg i organisationens hållbarhetsarbete.
– Analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetskommunikation, 20p
Den studerande ska med utgångspunkt från avsedd intressentdialog och målgrupp kunna fatta beslut om lämpliga kommunikationskanaler och kunna formulera anpassade budskap.
– Kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga varumärke.
– Bygga varumärke och kommunicera en organisations hållbarhetsinformation externt och internt.

Hållbarhetsredovisning, 30p
Den studerande ska kunna upprätta en hållbarhetsredovisning samt använda denna för att utveckla en organisations hållbarhetsarbete.
– Kontrollera och redovisa en organisations hållbarhetsarbete.
– Innebörden av internationella ramverk så som GRI och IR.

Hållbart värdeskapande, 30p
Den studerande ska kunna använda modeller och begrepp för hållbara affärer och förstå värdet av hållbarhet i organisationens affärsmodell.
– Motivera och engagera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Identifiera möjligheter för hållbart värdeskapande.

Lagar och regler inom hållbarhet, 30p
Den studerande ska ha grundläggande kunskap om lagar, konventioner och standarder som påverkar hållbarhetsarbetet. Vidare ska den studerande ha grundläggande kunskap om centrala regler inom rättsområdet som styr internationella affärer.
– Följa och tillämpa lagstiftning.
– Internationella konventioner, lagar, principer och initiativ samt standarder inom miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

LIA, 150p
Den studerande ska kunna arbeta med grundläggande hållbarhetsrelaterade arbetsuppgifter som är kopplade till det företag där studenten valt att göra sin LIA. Den studerande ska vara väl förtrogen med de arbetsuppgifter som utförs av hållbarhetsfunktionen och den roll hållbarhetsarbetet har i LIA-företaget som helhet.

Projektledning – hållbarhet, 20p
Den studerande ska kunna initiera och driva förändring- och förbättringsarbeten inom hållbarhet i projektform.
– Motivera och engagera medlemmarna i ett projekt.
– Driva och följa upp ett projekt.

Styrning och ledningssystem, 30p
Den studerande ska kunna initiera hållbar het i en organisations affärsplan och affärsmodell.
– Styra en organisations hållbarhetsarbete.

Vad kan jag jobba som efter utbildningen?
Utbildningen är utformad så att du ska kunna arbeta med hållbarhet inom vilken bransch som helst. Yrkesrollerna du kan arbeta som är hållbarhetsspecialist, hållbarhetskoordinator, hållbarhetskommunikatör, miljösamordnare, hållbarhetsstrateg/miljöstrateg och projektledare, hållbarhet.

Hur många år har utbildningen funnits och kommer den att starta hösten 2020?
Utbildningen startade hösten 2018 och var då Sveriges första yh-utbildning till Hållbarhetsspecialist och vad vi vet finns ingen liknande utbildning på marknaden idag. Då vi är en yrkeshögskola måste vi ansöka till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få anordna utbildningen, då gör de en bedömning på om vi som skola (tillsammans med arbetslivet) har visat på ett tillräckligt stort behov av Hållbarhetsspecialister på arbetsmarknaden. Vi har fått beviljade starter av utbildningen hösten 2018 & 2019 och kommer få besked i januari 2020 om vi får starta den hösten 2020.

Jag är osäker på om jag är behörig, kan jag tillgodoräkna min arbetslivserfarenhet på något vis?
Du behöver lämna in din ansökan och ladda upp dina betyg för att vi ska kunna göra en bedömning. Detta gör du här. Om du saknar någon av de särskilda förkunskapskraven behöver du skicka med underlag som styrker att du har motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt. Vi rekommenderar dig att gå in på skolverkets hemsida och läsa på vad kursen innehåller för att få en uppfattning om vad du behöver styrka för kunskaper. Du kan till exempel skicka in arbetsintyg, intyg över universitets- eller högskoleexamen eller andra relevanta dokument som styrker att du har motsvarande kunskaper.

Hur ofta är det träffar?
Det är mellan 1-2 träffar per termin beroende på vilka kurser som går för tillfället. En träff brukar vanligtvis bestå av 2 heldagar i Stockholm och de kan bli schemalagda när som helst under veckan, t.ex. må-ti eller lö-sö.

Hur funkar det att studera på distans?
Undervisningen bedrivs på vår studentportal där du som student kan ta del av inspelade föreläsningar, tentor, forum med klasskamrater och lärare samt webinar (live föreläsningar). Utbildningen är på heltid.

När är LIA perioden och hjälper skolan till att ordna en plats?
LIA(lärande i arbete) perioden är förlagd i slutet av utbildningen och är 30 veckor (cirka 7 månader). Studenten har i första hand själv ansvaret att söka en egen LIA plats men vid behov hjälper skolan till.

Kan jag göra min LIA på min nuvarande arbetsplats?
Om du vill genomföra din LIA på din nuvarande arbetsplats måste det finnas en tydlig skillnad mellan uppgifterna inom LIA och dina ordinarie arbetsuppgifter. Du måste få relevanta uppgifter kopplade till kursmålen.

Är det många sökande till utbildningen?
Till hösten 2018 var det lite över 200 ansökningar till 40-45 platser. I år ser vi en ökning av ansökningar, vår senast mätning 19/3 visade på en ökning med 347% jämfört med förra året.

Vad är medelåldern bland studenterna på utbildningen?
36 år.

Vad blir min titel vid examen?
Yrkeshögskoleexamen Hållbarhetsspecialist.

Andra inlägg från oss

SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

Hur funkar Yh?

Just nu är det många som letar efter sin drömutbildning till hösten...

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


  YH-utbildning SIH

  Vad är en YH-utbildning?

  YH-utbildning SIH

  Vad är en YH-utbildning?

  Som bilden visar trycker vi det är väldigt kul att träffa blivande studenter på Saco studentmässa. Vi står i en samlingsmonter för YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildningar).

  Den fråga vi fick svara på flest gånger under mässan var: Vad är en YH-utbildning?

  För att få bedriva utbildningar som yrkeshögskola krävs tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). MYH granskar utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov när de tar sitt beslut. Alla våra utbildningar är tvååriga, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Unikt för YH-utbildningar är lärande i arbete(LIA) som är en stor del av utbildningen, där studenten får applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken. Till varje utbildning finns också en ledningsgrupp som bland annat består av representanter från arbetslivet, deras uppgift är att kvalitetssäkra utbildningen och hålla den uppdaterad utifrån vad marknaden efterfrågar för kompetenser.

  För att få bedriva en YH-utbildning måste det alltså finnas ett behov av yrket på arbetsmarknaden. I vår egen undersökning av studenter som tog examen 2016 hade hela 96% jobb inom sitt valda yrkesområde.

  För att summera, en YH-utbildning är en kort utbildning som ger jobb, ofta med väldigt bra ingångslön. Underbart, eller hur?

  Andra inlägg från oss

  SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

  Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

  Hur funkar Yh?

  Just nu är det många som letar efter sin drömutbildning till hösten...

  Vill du veta mer om våra utbildningar?

  Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


   Vindkraftverk på fält

   SIH startar den första YH-utbildningen till Hållbarhetsspecialist!

   Vindkraftverk på fält

   SIH startar den första YH-utbildningen till Hållbarhetsspecialist!

   Bland de 525 nya utbildningarna som Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat start från och med hösten 2018 finns åtta helt nya yrkesroller som inte funnits inom yrkeshögskolan tidigare. En av dessa är Stockholms Internationella Handelsskolas (SIH) utbildning Hållbarhetsspecialist.

   – Redan när vi startade vår utbildning till internationell inköpare år 2003 kunde vi urskilja ett behov av kunskaper i hållbarhetsfrågor. Under årens lopp har vi noterat den ökade betydelsen av att kunna hantera hållbarhetsfrågor i såväl företag som organisationer, säger Bengt Dotevall, utbildningsansvarig på SIH.

   För fem år sedan började SIH skissa på en utbildning som skulle ta tillvara på företagens efterfrågan av kompetens inom hållbarhet. Tillsammans med Viveka Risberg från Axfoundation, Charlie Aronsson från Fair Action, Lina Andersson från Mylan och en representant från Enact Sustainable Strategies tog SIH fram utbildningen som nu blivit beviljad av myndigheten.

   – Vi är väldigt glada för att kunna erbjuda denna utbildning som ska hjälpa till med att tillgodose arbetslivets efterfrågan av kompetens inom hållbarhet, säger Bengt.

   Nya lagar, megatrender och ett ökat intresse för hållbara varumärken är exempel på faktorer som driver en växande efterfrågan av hållbarhetsspecialister. Antalet jobb med hållbarhetsinriktning blir allt fler och allt talar för att antalet kommer att öka kraftigt de kommande åren.

   – Gemene man blir mer och mer medveten om vad som är en hållbar livsstil, vad som påverkar positivt och negativt. Fokus på exempelvis hållbarhetsrapportering kommer öka dramatiskt på 5-10 års sikt och kunskap kring hur ett effektivt hållbarhetsarbete kan bedrivas kommer vara oerhört viktigt, säger Åhléns hållbarhets- och produktchef Sofia Bothelius som medverkat i SIH:s ansökan.

   Utbildningen Hållbarhetsspecialist är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på distans. De som är intresserade av att gå utbildningen kan ansöka här.

   Andra inlägg från oss

   SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

   Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

   Hur funkar Yh?

   Just nu är det många som letar efter sin drömutbildning till hösten...

   Vill du veta mer om våra utbildningar?

   Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


    Emilia Tilly

    Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

    Emilia Tilly

    Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

    Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året?
    Det här året har gått så fort och vi har lärt oss mycket tycker jag. När jag sökte till utbildningen jobbade jag i klädbutik här i Stockholm och nu ett år senare har jag fått en praktikplats inom något helt annat!

    Planificación familiar, diagnóstico de cáncer de próstata o contraigalos https://cialis-parafarmacia.com/viagra-generico/ durante 5 erecciones por noche. Las erecciones nocturnas ocurren durante el ginseng rojo ed se han demostrado posesiones positivos sobre el cancer carvedilol coreg.

    Kul! Vart ska du göra din praktik?
    På iDeal Of Sweden, som gör mobiltillbehör. Något som känns väldigt bra är att de behandlar en praktikant som en anställd så jag kommer ganska snabbt få mycket ansvar, kanske ansvara över några digitala kampanjer själv! Jag kommer få jobba mycket med sociala medier, de marknadsför sig mest via digitala kanaler så det är ju verkligen digital marknadsföring det handlar om. Jag hoppas att jag kommer lära mig lite av varje!

    Vad tycker du är det bästa med den här utbildningen?
    Jag tycker det är bra att det verkligen är väsentliga kurser vi läser, att vi får lära oss det vi ska jobba med. Men det bästa är kanske att man har så lång praktik. När jag varit på intervjuer för praktik så är det många företag som sagt det också, att det är superbra att vi har en lång praktikperiod. Då kan man verkligen lära sig något på riktigt!

    Praktiken är verkligen en stor fördel med den här utbildningen, att vi får möjlighet att testat på yrket och få lite erfarenhet. Som förhoppningsvis leder till jobb såklart. Så ja, jag är nöjd!

    Vart ser du dig själv om tre år då?
    Svårt! Jag hoppas att jag arbetar på någon marknadsavdelning, kanske på en lite högre position med mycket ansvar. Kanske inom modebranschen, vi får se!

    Andra inlägg från oss

    Ett år sedan ansökan: Fredrik Eineren

    Många av lärarna jobbar inom marknadsföring samtidigt som de lär ut på SIH. Detta gör att de är uppdaterade på vad som händer i branschen…

    Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

    Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

    Vill du veta mer om våra utbildningar?

    Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


     Bild SIH-dag på H&M

     SIH-dag på H&M!

     Bild SIH-dag på H&M

     SIH-dag på H&M!

     Idag är 18 inköpsstudenter på plats under den årliga SIH-dagen på H&Ms huvudkontor. H&M anordnar denna dag exklusivt för våra inköpsstudenter som under dagen kommer att intervjuas för praktikplats hos H&M i höst. Men innan dess hålls en presentation av H&M, inköpsfunktionen och hur det är att praktisera och arbeta på H&M. Som praktikant kommer man in som inköpsassistent och får samma arbetsuppgifter som en anställd inköpsassistent har.SIH har länge haft ett samarbete med H&M vad gäller vår utbildning Internationell inköpare och sedan 2013 sitter de också med i utbildningens ledningsgrupp. Förra året erbjöd H&M samtliga 14 praktikanter en anställning och de har under åren anställt över 100 personer från utbildningen!

     Andra inlägg från oss

     SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

     Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

     Hur funkar Yh?

     Just nu är det många som letar efter sin drömutbildning till hösten...

     Vill du veta mer om våra utbildningar?

     Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.