Årets julklapp från SIH 2019 - För en hållbar framtid!

Årets julklapp från SIH 2019 - För en hållbar framtid!

Årets julklapp 2019 från SIH går till Musikhjälpens insamling ”Sex är inte ett vapen”!

SIH vill som skola arbeta med FN:s Globala mål för en hållbar framtid, vi anser att Musikhjälpens tema ”Sex är inte ett vapen” bidrar till mål 3, 5 och 16.

Vi har under perioden 9-13 december streamat Musikhjälpen på skolan och uppmuntrat alla våra studerande, personal, konsulter och samarbetspartners att bidra till insamlingen för en hållbar framtid. Tillsammans fick vi ihop 3850 kr!

Vi vill även uppmärksamma våra studerande på utbildningen Hållbarhetsspecialist som med deras insamlingsbössa ”Hållbarhetsspecialister på SIH för Musikhjälpen19” samlade in 2620 kr!

Andra inlägg från oss

Årets julklapp från SIH 2020

I år stödjer SIH musikhjälpens insamling "Ingen människa ska lämnas utan vård"...

SIH intervjuar: Malin, studerar till Internationell redovisningsekonom

Lärarna är väldigt kunniga och engagerade i sina ämnen vilket inspirerar mig till att lära mig mer...

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


  YH Norrköping

  SIH Norrköping

  YH Norrköping

  SIH Norrköping - Kungsgatan 36

  SIH är på plats i Norrköping på Kungsgatan 36 och vi stormtrivs! Vi sitter i stora och ljusa lokaler med Motala ström utanför och en 10 minuters promenad från Norrköping centralstation.

  I dagsläget bedriver vi en tvåårig yh-utbildning till Internationell redovisningsekonom i Norrköping och förhoppningen är att starta fler utbildningar till hösten 2020. Det är tack vare engagemanget från näringslivet i Norrköping som vi idag kan bedriva utbildningen. Vi vill rikta ett särskilt tack till Compentia, Amendor, Norrevo fastigheter och Brightby som idag sitter med i utbildningens ledningsgrupp, vars syfte är att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen.

  Klassen som startade i augusti 2019 kommer att gå ut på LIA(lärande i arbete) under höstterminen 2020 och vara ute i cirka 6 månader för att sedan ta examen i maj 2021.

  Om du vill komma i kontakt med Norrköpingskontoret är du varmt välkommen att maila oss på norrkoping@sih.se.

  Andra inlägg från oss

  Årets julklapp från SIH 2020

  I år stödjer SIH musikhjälpens insamling "Ingen människa ska lämnas utan vård"...

  SIH intervjuar: Malin, studerar till Internationell redovisningsekonom

  Lärarna är väldigt kunniga och engagerade i sina ämnen vilket inspirerar mig till att lära mig mer...

  Vill du veta mer om våra utbildningar?

  Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


   Reell kompetens SIH

   Reell kompetens

   Reell kompetens SIH

   Reell kompetens

   Vill du söka till SIH men uppfyller inte de formella behörighetskraven? Då kan du ansöka på reell kompetens!
   Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet eller särskild behörighet (till exempel grundläggande behörighet, svenska 2, engelska 6 eller matematik 2) men anser dig ha motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt kan du åberopa reell kompetens i din ansökan.
   Här kan du ladda ner formuläret kompetenskartläggning som Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram. För att vi ska kunna bedöma dina reella kompetens måste du fylla i och bifoga formuläret (tillsammans med kopior på betyg, intyg/bevis från kurser/utbildningar, arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, licenser, certifikat etc.) i din ansökan.
   Ett exempel på reell kompetens kan vara: Du saknar Engelska 6, du har tidigare arbetat för ett företag med engelska som arbetsspråk och anser dig ha motsvarande kunskaper. Du kan då gå in på Skolverket och läsa kursmålen för kursen Engelska 6. För att styrka din reella kompetens behöver vi då någon form av underlag, t.ex. ett anställningsbevis/intyg där det framgår i vilken grad du använt engelska.
   Har du frågor om reell kompetens är du varmt välkommen att maila oss på info@sih.se. Här kan du läsa mer om hela ansökningsprocessen.

   Andra inlägg från oss

   Årets julklapp från SIH 2020

   I år stödjer SIH musikhjälpens insamling "Ingen människa ska lämnas utan vård"...

   SIH intervjuar: Malin, studerar till Internationell redovisningsekonom

   Lärarna är väldigt kunniga och engagerade i sina ämnen vilket inspirerar mig till att lära mig mer...

   Vill du veta mer om våra utbildningar?

   Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


    Vanliga frågor om utbildningen Hållbarhetsspecialist

    Vanliga frågor om utbildningen Hållbarhetsspecialist

    Vilka kurser läser man?
    Hållbarhet i inköp och leverantörsansvar, 30p
    Den studerande ska, utifrån gällande lagar och riktlinjer, kunna stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter i inköp och upphandling.
    – Stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter.
    – Kontrollera uppförandekoder och strategier för leverantörsarbete.

    Hållbarhetsanalyser, 30p
    Den studerande ska kunna tillämpa relevanta analysmetoder och verktyg i organisationens hållbarhetsarbete.
    – Analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

    Hållbarhetskommunikation, 20p
    Den studerande ska med utgångspunkt från avsedd intressentdialog och målgrupp kunna fatta beslut om lämpliga kommunikationskanaler och kunna formulera anpassade budskap.
    – Kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga varumärke.
    – Bygga varumärke och kommunicera en organisations hållbarhetsinformation externt och internt.

    Hållbarhetsredovisning, 30p
    Den studerande ska kunna upprätta en hållbarhetsredovisning samt använda denna för att utveckla en organisations hållbarhetsarbete.
    – Kontrollera och redovisa en organisations hållbarhetsarbete.
    – Innebörden av internationella ramverk så som GRI och IR.

    Hållbart värdeskapande, 30p
    Den studerande ska kunna använda modeller och begrepp för hållbara affärer och förstå värdet av hållbarhet i organisationens affärsmodell.
    – Motivera och engagera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
    – Identifiera möjligheter för hållbart värdeskapande.

    Lagar och regler inom hållbarhet, 30p
    Den studerande ska ha grundläggande kunskap om lagar, konventioner och standarder som påverkar hållbarhetsarbetet. Vidare ska den studerande ha grundläggande kunskap om centrala regler inom rättsområdet som styr internationella affärer.
    – Följa och tillämpa lagstiftning.
    – Internationella konventioner, lagar, principer och initiativ samt standarder inom miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

    LIA, 150p
    Den studerande ska kunna arbeta med grundläggande hållbarhetsrelaterade arbetsuppgifter som är kopplade till det företag där studenten valt att göra sin LIA. Den studerande ska vara väl förtrogen med de arbetsuppgifter som utförs av hållbarhetsfunktionen och den roll hållbarhetsarbetet har i LIA-företaget som helhet.

    Projektledning – hållbarhet, 20p
    Den studerande ska kunna initiera och driva förändring- och förbättringsarbeten inom hållbarhet i projektform.
    – Motivera och engagera medlemmarna i ett projekt.
    – Driva och följa upp ett projekt.

    Styrning och ledningssystem, 30p
    Den studerande ska kunna initiera hållbar het i en organisations affärsplan och affärsmodell.
    – Styra en organisations hållbarhetsarbete.

    Vad kan jag jobba som efter utbildningen?
    Utbildningen är utformad så att du ska kunna arbeta med hållbarhet inom vilken bransch som helst. Yrkesrollerna du kan arbeta som är hållbarhetsspecialist, hållbarhetskoordinator, hållbarhetskommunikatör, miljösamordnare, hållbarhetsstrateg/miljöstrateg och projektledare, hållbarhet.

    Hur många år har utbildningen funnits och kommer den att starta hösten 2020?
    Utbildningen startade hösten 2018 och var då Sveriges första yh-utbildning till Hållbarhetsspecialist och vad vi vet finns ingen liknande utbildning på marknaden idag. Då vi är en yrkeshögskola måste vi ansöka till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få anordna utbildningen, då gör de en bedömning på om vi som skola (tillsammans med arbetslivet) har visat på ett tillräckligt stort behov av Hållbarhetsspecialister på arbetsmarknaden. Vi har fått beviljade starter av utbildningen hösten 2018 & 2019 och kommer få besked i januari 2020 om vi får starta den hösten 2020.

    Jag är osäker på om jag är behörig, kan jag tillgodoräkna min arbetslivserfarenhet på något vis?
    Du behöver lämna in din ansökan och ladda upp dina betyg för att vi ska kunna göra en bedömning. Detta gör du här. Om du saknar någon av de särskilda förkunskapskraven behöver du skicka med underlag som styrker att du har motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt. Vi rekommenderar dig att gå in på skolverkets hemsida och läsa på vad kursen innehåller för att få en uppfattning om vad du behöver styrka för kunskaper. Du kan till exempel skicka in arbetsintyg, intyg över universitets- eller högskoleexamen eller andra relevanta dokument som styrker att du har motsvarande kunskaper.

    Hur ofta är det träffar?
    Det är mellan 1-2 träffar per termin beroende på vilka kurser som går för tillfället. En träff brukar vanligtvis bestå av 2 heldagar i Stockholm och de kan bli schemalagda när som helst under veckan, t.ex. må-ti eller lö-sö.

    Hur funkar det att studera på distans?
    Undervisningen bedrivs på vår studentportal där du som student kan ta del av inspelade föreläsningar, tentor, forum med klasskamrater och lärare samt webinar (live föreläsningar). Utbildningen är på heltid.

    När är LIA perioden och hjälper skolan till att ordna en plats?
    LIA(lärande i arbete) perioden är förlagd i slutet av utbildningen och är 30 veckor (cirka 7 månader). Studenten har i första hand själv ansvaret att söka en egen LIA plats men vid behov hjälper skolan till.

    Kan jag göra min LIA på min nuvarande arbetsplats?
    Om du vill genomföra din LIA på din nuvarande arbetsplats måste det finnas en tydlig skillnad mellan uppgifterna inom LIA och dina ordinarie arbetsuppgifter. Du måste få relevanta uppgifter kopplade till kursmålen.

    Är det många sökande till utbildningen?
    Till hösten 2018 var det lite över 200 ansökningar till 40-45 platser. I år ser vi en ökning av ansökningar, vår senast mätning 19/3 visade på en ökning med 347% jämfört med förra året.

    Vad är medelåldern bland studenterna på utbildningen?
    36 år.

    Vad blir min titel vid examen?
    Yrkeshögskoleexamen Hållbarhetsspecialist.

    Andra inlägg från oss

    Årets julklapp från SIH 2020

    I år stödjer SIH musikhjälpens insamling "Ingen människa ska lämnas utan vård"...

    SIH intervjuar: Malin, studerar till Internationell redovisningsekonom

    Lärarna är väldigt kunniga och engagerade i sina ämnen vilket inspirerar mig till att lära mig mer...

    Vill du veta mer om våra utbildningar?

    Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


     YH-utbildning SIH

     Vad är en YH-utbildning?

     YH-utbildning SIH

     Vad är en YH-utbildning?

     Som bilden visar trycker vi det är väldigt kul att träffa blivande studenter på Saco studentmässa. Vi står i en samlingsmonter för YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildningar).

     Den fråga vi fick svara på flest gånger under mässan var: Vad är en YH-utbildning?

     För att få bedriva utbildningar som yrkeshögskola krävs tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). MYH granskar utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov när de tar sitt beslut. Alla våra utbildningar är tvååriga, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Unikt för YH-utbildningar är lärande i arbete(LIA) som är en stor del av utbildningen, där studenten får applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken. Till varje utbildning finns också en ledningsgrupp som bland annat består av representanter från arbetslivet, deras uppgift är att kvalitetssäkra utbildningen och hålla den uppdaterad utifrån vad marknaden efterfrågar för kompetenser.

     För att få bedriva en YH-utbildning måste det alltså finnas ett behov av yrket på arbetsmarknaden. I vår egen undersökning av studenter som tog examen 2016 hade hela 96% jobb inom sitt valda yrkesområde.

     För att summera, en YH-utbildning är en kort utbildning som ger jobb, ofta med väldigt bra ingångslön. Underbart, eller hur?

     Andra inlägg från oss

     Årets julklapp från SIH 2020

     I år stödjer SIH musikhjälpens insamling "Ingen människa ska lämnas utan vård"...

     SIH intervjuar: Malin, studerar till Internationell redovisningsekonom

     Lärarna är väldigt kunniga och engagerade i sina ämnen vilket inspirerar mig till att lära mig mer...

     Vill du veta mer om våra utbildningar?

     Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


      Vindkraftverk på fält

      SIH startar den första YH-utbildningen till Hållbarhetsspecialist!

      Vindkraftverk på fält

      SIH startar den första YH-utbildningen till Hållbarhetsspecialist!

      Bland de 525 nya utbildningarna som Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat start från och med hösten 2018 finns åtta helt nya yrkesroller som inte funnits inom yrkeshögskolan tidigare. En av dessa är Stockholms Internationella Handelsskolas (SIH) utbildning Hållbarhetsspecialist.

      – Redan när vi startade vår utbildning till internationell inköpare år 2003 kunde vi urskilja ett behov av kunskaper i hållbarhetsfrågor. Under årens lopp har vi noterat den ökade betydelsen av att kunna hantera hållbarhetsfrågor i såväl företag som organisationer, säger Bengt Dotevall, utbildningsansvarig på SIH.

      För fem år sedan började SIH skissa på en utbildning som skulle ta tillvara på företagens efterfrågan av kompetens inom hållbarhet. Tillsammans med Viveka Risberg från Axfoundation, Charlie Aronsson från Fair Action, Lina Andersson från Mylan och en representant från Enact Sustainable Strategies tog SIH fram utbildningen som nu blivit beviljad av myndigheten.

      – Vi är väldigt glada för att kunna erbjuda denna utbildning som ska hjälpa till med att tillgodose arbetslivets efterfrågan av kompetens inom hållbarhet, säger Bengt.

      Nya lagar, megatrender och ett ökat intresse för hållbara varumärken är exempel på faktorer som driver en växande efterfrågan av hållbarhetsspecialister. Antalet jobb med hållbarhetsinriktning blir allt fler och allt talar för att antalet kommer att öka kraftigt de kommande åren.

      – Gemene man blir mer och mer medveten om vad som är en hållbar livsstil, vad som påverkar positivt och negativt. Fokus på exempelvis hållbarhetsrapportering kommer öka dramatiskt på 5-10 års sikt och kunskap kring hur ett effektivt hållbarhetsarbete kan bedrivas kommer vara oerhört viktigt, säger Åhléns hållbarhets- och produktchef Sofia Bothelius som medverkat i SIH:s ansökan.

      Utbildningen Hållbarhetsspecialist är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på distans. De som är intresserade av att gå utbildningen kan ansöka här.

      Andra inlägg från oss

      Årets julklapp från SIH 2020

      I år stödjer SIH musikhjälpens insamling "Ingen människa ska lämnas utan vård"...

      SIH intervjuar: Malin, studerar till Internationell redovisningsekonom

      Lärarna är väldigt kunniga och engagerade i sina ämnen vilket inspirerar mig till att lära mig mer...

      Vill du veta mer om våra utbildningar?

      Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


       Bild SIH-dag på H&M

       SIH-dag på H&M!

       Bild SIH-dag på H&M

       SIH-dag på H&M!

       Idag är 18 inköpsstudenter på plats under den årliga SIH-dagen på H&Ms huvudkontor. H&M anordnar denna dag exklusivt för våra inköpsstudenter som under dagen kommer att intervjuas för praktikplats hos H&M i höst. Men innan dess hålls en presentation av H&M, inköpsfunktionen och hur det är att praktisera och arbeta på H&M. Som praktikant kommer man in som inköpsassistent och får samma arbetsuppgifter som en anställd inköpsassistent har.SIH har länge haft ett samarbete med H&M vad gäller vår utbildning Internationell inköpare och sedan 2013 sitter de också med i utbildningens ledningsgrupp. Förra året erbjöd H&M samtliga 14 praktikanter en anställning och de har under åren anställt över 100 personer från utbildningen!

       Andra inlägg från oss

       Årets julklapp från SIH 2020

       I år stödjer SIH musikhjälpens insamling "Ingen människa ska lämnas utan vård"...

       SIH intervjuar: Malin, studerar till Internationell redovisningsekonom

       Lärarna är väldigt kunniga och engagerade i sina ämnen vilket inspirerar mig till att lära mig mer...

       Vill du veta mer om våra utbildningar?

       Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.