Studenter på Halmstad kommun

Studenter på Halmstad kommun

Två tidigare studerande från SIH:s utbildning Offentlig upphandlare arbetar idag som upphandlare på Halmstads kommun.

Deras rapport som utvärderar primärt systemstöd för direktupphandlingar har blivit uppmärksammad på Linkedin. Läs mer här!


Ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vi erbjuder ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vi är glada att kunna meddela att vi har en ny diplomutbildning som vi erbjuder!

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, även till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet så som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar och ledningsgrupper mfl.

Målet är att också kursdeltagarna skall ha förståelse och färdigheter i att bedriva systematiskt säkerhetsskyddsarbete på ett gränsöverskridande vis mellan offentlig och privat sektor.

Efter kursen kommer du kunna:

  • Analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten.
  • Planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter.
  • Genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar.
  • Organisera, leda och kontrollera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet.
  • Planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen.

Läs mer om utbildningen

Myndigheten för yrkeshögskolans granskning av IT-säkerhetsspecialist Malmö

Bra kvalitet på IT-säkerhetsspecialist i Malmö

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans granskning uppnår vår utbildning IT-Säkerhetsspecialist i Malmö bra kvalitet! I granskningen ses utbildningens alla delar över. Från pedagogik till samverkan med arbetslivet. 

Bland annat når vi upp till följande kriterium:

– Utbildningens pedagogik ger de studerande förutsättningar att nå
utbildningens mål.
– Utbildningsanordnaren har god samverkan med LIA-arbetsplatserna.
– Det finns ett väl fungerande system för kvalitetsarbete.
– LIA är en väl fungerande del av utbildningen.
– Ledningsgruppen säkerställer stark arbetslivsanknytning i utbildningens alla delar.
 

Vi är stolta över våra utbildningar och att vi ständigt jobbar för att förbättra och vidareutveckla våra utbildningar.


Helene Törnblom fann vägen till FMV genom SIH

Helene Törnblom fann vägen till FMV genom SIH

Den tidigare studerande Helene Törnblom fick redan innan avslutad utbildning, Internationell inköpare på SIH, jobb Försvarets materielverk, FMV, en av Sveriges största, offentliga inköpsorganisationer.

Helene Törnblom hade sin första LIA hos FMV och tack vare det blev hon erbjuden ett jobb en bit in i utbildningen – då kunde hon tacka ja och spendera sin andra LIA där.

”Eftersom det var arbete på distans som gällde på Naturvårdsverket, började dagen med digital avstämning med inköparteamet. Man går igenom status för olika inköpsprojekt och annat som kan vara relevant för gruppen. Sedan är det arbete på olika typer av uppgifter man fått tilldelat som gäller.”, Helena Törnblom.

I en artikel av Upphandlning24 kan du läsa mer om hur Helene Törnbloms väg till jobb:

https://upphandling24.se/fann-vagen-till-fmv/


Ny start för utbildningen Hållbarhetscontroller!

Ny start för utbildningen Hållbarhetscontroller!

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Vi har precis fått reda på att vår populära kortare utbildning Hållbarhetscontroller kommer köra igång igen till hösten! Det tycker vi är väldigt roligt!

Denna korta 1-åriga distansutbildning på deltid riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom hållbarhet. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet och är utformad för att kunna läsas parallellt med arbete.

Som Hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta en organisations hållbarhetsredovisning enligt internationella ramverk och utveckla hållbarhetsarbetet. Du styr en organisations hållbarhetsarbete genom att arbeta efter ledningssystem inom ISO-standarden. Du upprättar strategiska partnerskap med intressenter och kan kommunicera organisationens hållbarhetsarbete och varumärke både internt och externt. Du följer och tillämpar lagstiftning, konventioner och standarder inom hållbarhet samt Agenda 2030.

Läs mer om utbildningen

Människor sitter framför dator

Hög kvalitet på digital marknadsförare och internationell redovisningsekonom

Studenter i klassrum

Hög kvalitet på Digital marknadsförare och Internationell redovisningsekonom

Under våren har MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, granskat utbildningarna Digital marknadsförare och Internationell redovisningsekonom. Resultatet var glädjande! I förra veckan fick vi besked att de har bedömt att båda utbildningarna påvisar en hög kvalité.

I granskningen tittar de bland annat på arbetslivsanknytning, lärande och LIA-processen.

Vi är mycket glada över det fina resultatet som visade att båda utbildningarna har hög kvalité! Men inte förvånade. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra utbildningar tillsammans med kursledare, studerande och ledningsgruppen.

Ni har vi ett kvitto på att det fungerar!

Utdrag ur resultat av granskningen:

“Anordnaren har en väl fungerande utbildningsorganisation och den undervisande personalen har mycket god pedagogisk och ämnesmässig kompetens. LIA är en väl fungerande del av utbildningen. Det finns ett effektivt system för kvalitetsarbete som leder till hög och jämn kvalitet i utbildningen. Ledningsgruppen har god kunskap om kompetensbehovet och säkerställer arbetslivsanknytning i utbildningen.”


Vi är glada att vi äntligen börjar komma till ro i våra nya lokaler vid Garnisonen i centrala Stockholm. Vi är i full gång med att inreda lokalerna. Från våra studerande och lärare har vi fått positiva reaktioner på lokalen.

Ni är varmt välkomna att besöka oss!

Vår nya adress är:
Karlavägen 108
115 26 stockholm

Ta er till oss kommunalt:

Närmaste busshållplatsen är Karlavägen. Det går också jättebra att promenera från Karlaplan tunnelbana.