Förlängd ansökningstid

Förlängd ansökningstid

Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del av våra utbildningar (se lista nedan). De utbildningar som inte har förlängd ansökningstid är öppen för sen anmälan, det innebär att du kan anmäla intresse för en eventuell reservplats om platserna ej blir fyllda.

Förlängd ansökningstid

Sen anmälan

Ansökningsportalen hittar du här!

Andra inlägg från oss

Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

Förlängd ansökningstid

Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


  Hur funkar Yh?

  Hur funkar Yh?

  Just nu är det många som letar efter sin drömutbildning till hösten och många väljer att söka en yrkeshögskoleutbildning. Enligt statiskt från SCB har antalet sökande till yrkeshögskolan ökat kraftigt 2020 och behöriga sökande ökade med hela 31 procent från föregående år.

  En anledning till att många söker sig till just yrkeshögskolan kan vara att utbildningarna innehåller praktik, eller LIA (Lärande i arbete) som det heter inom yrkeshögskolan. LIA-perioden ger de studerande en möjlighet att få arbetslivserfarenhet inom sitt nya yrke och leder i många fall till anställning hos företaget.

   

  Vad är skillnaden mellan yrkeshögskolan och universitet?
  De största skillnaderna mellan yrkeshögskola och universitet/högskola är LIA-perioden och anknytningen till näringslivet. För att en utbildning ska få starta inom yrkeshögskolan måste den bli beviljad av MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan). I ansökan om att få bedriva en utbildning behöver skolan visa på att det finns ett stort behov av yrkesrollen på arbetsmarknaden. Näringslivet är närvarande under hela utbildningen genom att medverka i ansökan, löpande kvalitetssäkra innehållet, ta emot studerande för LIA och slutligen (i många fall) anställa studerande efter examen.

   

  Hur stor är en klass?
  Hos SIH är en klass mellan 30-40 studerande. Det beror på hur många platser vi har fått beviljade av MYH och hur många extra vi vill anta per utbildning. Vi brukar anta cirka 38 stycken per klass.

   

  Vad är en ledningsgrupp inom yrkeshögskolan?
  En ledningsgrupp består av representanter från skolan, klassen och näringslivet. Varje utbildning inom yrkeshögskolan måste ha en ledningsgrupp, ibland kan dock flera utbildningar dela på en ledningsgrupp om det är inom samma utbildningsområde. Ledningsgruppens främst uppgift är att kvalitetssäkra utbildningen innehåll så att det håller dig uppdaterat och relevant. I många fall gästföreläser även ledningsgruppen för de studerande och bidrar med sig erfarenheter.

   

  Kan man söka till flera utbildningar? Har ni ett gemensamt system?
  Yrkeshögskolan använder sig inte av och har inte tillgång till antagning.se. Det innebär att alla yrkeshögskolor har olika ansökningssystem och använder sig utav olika ansökningsportaler. Du kommer behöva ladda upp dina betyg, intyg eller liknande till varje utbildning du söker. Du kan ansöka till hur många Yh-utbildningar du vill och du blir inte struken eller liknande om du kommer in på en. SIH:s ansökningsportal hittar du här.

   

  Finns det olika nivåer av Yh-utbildningar?
  Yh-utbildningar kan ha två olika SeQF nivåer, antigen nivå 5 eller nivå 6. Nivå 5 leder till en Yrkeshögskoleexamen och nivå 6 leder till en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Här finns mer information om vad som skiljer sig mellan de olika nivåerna.

   

  Varför är det olika förkunskapskrav till alla utbildningar?
  Det är ledningsgruppen som bestämmer förkunskapskraven till utbildningarna. Förkunskapskraven är satta utifrån vad för förkunskaper som krävs för att de studerande ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på utbildningen. Till exempel kräver en del utbildningar engelska som förkunskapskrav för att en del av kursmaterial är på engelska.

  Andra inlägg från oss

  Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

  Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

  SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

  Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

  Förlängd ansökningstid

  Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

  Vill du veta mer om våra utbildningar?

  Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


   yrkeshögskola

   SIH medlem i Yrkeshögskoleförbundet

   SIH medlem i Yrkeshögskoleförbundet

   SIH är nu en officiell medlem i Yrkeshögskoleförbundet, en ideell organisation för långsiktig utveckling inom Yrkesutbildningar.

   Yrkeshögskoleförbundet verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

   ”Jag är stolt över att SIH är en medlem i den ideella organisationen Yrkeshögskoleförbundet (YHF). YHF driver ett viktigt utvecklingsarbete av Yh-utbildningar gentemot MYH. Att SIH är medlem i YHF är för mig en självklarhet, då all demokrati bygger på delaktighet.

   Om vi blickar framåt så kommer SIH fortsätta att satsa på Yh-utbildningar. Yh-utbildningar som utbildningsform har visat sig vara den snabbaste och mest träffsäkra utbildningsvägen till kvalificerade yrken. Vi har under åren haft nöjet att utbilda flera tusen studerande på SIH och gett dessa grunden till deras fortsatta karriär och ett livslångt lärande. Det är något som vi självklart vill fortsätta med!” säger Martin Wesseloh, VD.

   Andra inlägg från oss

   Förlängd ansökningstid

   Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

   Hur funkar Yh?

   Just nu är det många som letar efter sin drömutbildning till hösten...

   Vill du veta mer om våra utbildningar?

   Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


    FAQ - Ansökningsprocessen

    FAQ - Ansökningsprocessen

    Här hittar du svar på de vanligaste frågorna under ansökningsprocessen.

    Viktiga datum
    2 maj stänger ansökningsportalen
    17 juni är sista kompletteringsdag (för dig som läser upp en behörighetsgivande kurs)
    Midsommarveckan kommer antagningsbeskedet

    Hur ser ansökningsprocessen ut? 

    1. Du lämnar in din ansökan före 2 maj
    2. Du får reda på om du är behörig eller om vi saknar något (då ber vi dig att komplettera)
    3. Efter att ansökan är stängd rankar vi de sökande efter snittbetyg och kallar de cirka 100 med högst snittpoäng till ett urvalsprov
    4. Urvalsprovet består av en muntlig intervju samt en skriftlig uppgift (du bokar själv in dig på en tid)
    5. Din snittpoäng slås ihop med din poäng från urvalsprovet
    6. Vid antagningsbesked får du reda på om du är antagen, reserv eller obehörig

    Se gärna vår korta film om ansökningsprocessen, den hittar du här.

    Snittbetyg
    Hur räknar jag ut mitt snittbetyg?
    Vi rekommenderar dig att använda dig utav studentums sida ”Räkna ut ditt snittbetyg”, den hittar du här. Har du utländska betyg som är översatta av UHR kan du använda dig av deras omräknare som du hittar här.

    Ska jag räkna med meritpoäng?
    Nej, skalan är 10-20 där 20 är maxpoäng.

    Vad var snittet för att komma in förra året?
    Snittbetyget varierar från år till år och beror på söktrycket till utbildningen. Eftersom vi i vår urvalsprocess slår ihop snittbetyget med poäng från urvalsprovet är det svårt att förmedla ett snittbetyg i skalan 10-20.

    Komplettering
    Hur gör jag för att komplettera min ansökan?
    Om du vet att du kommer behöva komplettera din ansökan kan du klicka i ”komplettera senare” när du gör din ansökan. Då kan du ladda upp fler dokument senare och sedan skicka in din komplettering. Om du upptäcker att du glömt att ladda upp ett dokument kan du kontakta oss så öppnar vi upp din ansökan.

    Jag läser upp en behörighetsgivande kurs som är klar i april, vad kan jag göra?
    Du behöver lämna in din ansökan före ansökan stänger den 2 maj och klicka i ”komplettera senare”. Då har du möjlighet att komplettera din ansökan med betyget till och med den 17 juni.

    Jag har studenten i juni, kan jag fortfarande ansöka?
    Du behöver lämna in din ansökan före ansökan stänger den 2 maj och klicka i ”komplettera senare”. Då har du möjlighet att komplettera din ansökan med betygen till och med den 17 juni.

    Förkunskapskrav
    Det står att ni kräver matematik 2, spelar det någon roll om det är 2a, b eller c?
    Nej det spelar ingen roll, alla är godkända.

    Reell kompetens
    Vad är reell kompetens?
    För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet eller särskild behörighet men anser dig ha motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt kan åberopa reell kompetens i din ansökan. Reell kompetens ska endast åberopas vid avsaknad av komplett gymnasiebetyg eller avsaknad av förkunskapskraven.

    Om du vill åberopa reell kompetens behöver du:
    1. Ladda ner formuläret kompetenskartläggning, det hittar du här.
    2. Fyll i formuläret
    3. Ladda upp formuläret i din ansökan tillsammans med dokument som stryker det du skrivit (t.ex. intyg/bevis, arbetsintyg eller liknande)

    Distansundervisning under Covid-19
    Vad händer med undervisningen om man inte får vara på plats pga Covid-19?
    Vi följer de rådande rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten och bedriver distansundervisning när situationen kräver det. I mars 2020 ställde vi på SIH om från platsförlagd undervisning till distansundervisning för alla klasser i Stockholm, Norrköping och Malmö. Eftersom vi bedrivit distansutbildningar sedan 2016 fanns mycket kunskap internt som vi kunde dra nytta av.

    Vi har vid tillfällen (när rekommendationerna tillåtit det) tagit in halva klassen på plats och andra halvan fått följa med på distans men för tillfället går alla klasser på distans.

    Kan man gå hela utbildningen på distans?
    Om du ansökt till en utbildning i Stockholm, Norrköping eller Malmö förväntar vi oss att du ska kunna vara på plats och ta del av undervisningen om restriktionerna tillåter det.

    Övriga frågor
    Jag står som obehörig, vad betyder det?
    Det betyder att du inte har styrkt de förkunskapskrav som utbildningen kräver, till exempel grundläggande behörighet. Du kan också sakna något av de särskilda förkunskaper som krävs, till exempel Matematik 2 eller liknande. Vi meddelar alltid våra sökande om de saknar något under ansökningsprocessen och ber dem att komplettera sin ansökan för att bli behörig.

    Kan man komma in på en utbildning även om man är obehörig?
    Vi har satt förkunskapskraven till varje utbildning tillsammans med ledningsgruppen för att du som studerande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt. Om du saknar den formella behörigheten (kursbetyg) kan du ansöka på reell kompetens, vilket innebär att du har motsvarande kunskaper inhämtat på annat vis (genom till exempel arbetslivserfarenhet).

    När startar utbildningen? 
    Utbildningsstart är vecka 34 (17 augusti), uppropet är cirka en vecka innan utbildningsstart. Våra korta utbildningar Hållbarhetscontroller och Entreprenadinköpare startar vecka 38 (14 september).

    Andra inlägg från oss

    Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

    Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

    SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

    Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

    Förlängd ansökningstid

    Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

    Vill du veta mer om våra utbildningar?

    Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


     SIH stödjer UN Women Sverige

     SIH stödjer UN Women Sverige

     Under 2021 stödjer SIH UN Women Sverige som vänföretag. Genom att vara vänföretag stödjer vi deras arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

     UN Women Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women – FNs jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Organisationens vision är en jämställd värld där ingen människa diskrimineras eller utsätts för våld på grund av sitt kön.

     Våld i hemmet ökar under covid-19 pandemin
     Under Coronapandemin har restriktioner lett till en alarmerande ökning av våld i hemmet. FN estimerar en ökning med 30 % av våld i hemmet världen över. I områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta extra tydligt. Risken för att förövare ska utöva makt och kontroll över sin partner ökar. Kvinnor som befinner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även svårare att söka stöd utifrån. UN Women och FN arbetar för att kräva att stater tar sitt ansvar och vidtar faktiskt åtgärder mot våldet och att de fullföljer dessa åtaganden.

     Här kan du läsa mer om UN Women Sverige och deras arbete.

     Andra inlägg från oss

     Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

     Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

     SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

     Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

     Förlängd ansökningstid

     Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

     Vill du veta mer om våra utbildningar?

     Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


      Årets tilldelningsbeslut 2021

      Årets tilldelningsbeslut 2021

      I årets tilldelningsbeslut från MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan) tilldelades vi på SIH totalt 700 nya utbildningsplatser för de kommande 3 åren. Vi får fortsatt förtroende för majoriteten av våra befintliga utbildningar samt att vi får tillbaka vår populära utbildning Hållbarhetsspecialist. Extra roligt är också att vår utbildningen Internationell inköpare får fortsatt förtroende för 18:onde året i rad. Vi tackar MYH för förtroendet och ser framemot att starta höstterminen med att välkomna 28 klasser till oss.

      Hösten 2021 startar följande utbildningar:

      Stockholm

      Malmö

      Norrköping

      Distans

      Andra inlägg från oss

      Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

      Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

      SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

      Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

      Förlängd ansökningstid

      Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

      Vill du veta mer om våra utbildningar?

      Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


       IAB certifiering för Digitala marknadsförare

       Certifiering för digitala marknadsförare

       IAB certifiering för Digitala marknadsförare på SIH

       Vi på SIH vill ge våra studerande alla förutsättningar för att lyckas få sitt drömjobb, därför erbjuder vi IAB Sweden Academys certifieringskurser gratis till våra studerande under utbildningen. IAB Sverige är branschorganisationen för verksamma inom digital marknadsföring och beskriver sina certifiering för digitala marknadsförare som:

       ”Certifieringen blir ditt kvitto på att du är proffs på att sälja eller köpa digitala medier och inte minst förstå dem – vilket ökar förtroendet mellan säljare och köpare. Kursernas innehåll är skapat av ledande branschexperter både i Sverige och USA och bygger på globala standards som är framtagna av IAB.”

       De studerande kan själv välja om de vill gå en eller flera kurser och certifieringen är giltig i 2 år. De kurser som IAB Sverige erbjuder just nu är: Digital Sales – Tech & Data, Digital Media – Buying & Planning och Programmatic E-learning Course.

       Här kan du läsa mer om vår utbildning till Digital marknadsförare!

       Andra inlägg från oss

       Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

       Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

       SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

       Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

       Förlängd ansökningstid

       Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

       Vill du veta mer om våra utbildningar?

       Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


        Årets julklapp från SIH 2020

        Årets julklapp 2020 från SIH går till Musikhjälpens insamling

        Årets julklapp 2020 från SIH går till Musikhjälpens insamling

        I år stödjer SIH musikhjälpens insamling ”Ingen människa ska lämnas utan vård”. Vi uppmuntrar vår personal, studerande och lärare att vara med!

        Här hittar ni vår insamlingsbössa: https://bossan.musikhjalpen.se/yrkeshoegskolan-sih

        Andra inlägg från oss

        Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

        Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

        SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

        Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

        Förlängd ansökningstid

        Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

        Vill du veta mer om våra utbildningar?

        Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


         Extra utbildningsstarter i december

         Extra utbildningsstarter i december

         Vi har fått ännu en start beviljad av våra utbildningar Digital marknadsförare och Offentlig upphandlare. Utbildningarna kommer att starta den 14 december 2020 och är på distans. Här kan du läsa mer om utbildningarna:

         Ansökningsportalen hittar du här, och sista ansökningsdatum är 15 oktober.

         Hur kommer det sig att ni fått flera starter?
         I och med Coronaviruset har regeringen beslutat om att göra en tillfällig satsning på yrkeshögskolan genom att bevilja fler utbildningsplatser, redan till hösten 2020. Det är ett uppdrag som vi som yrkeshögkola väldigt gärna vill vara med och uppfylla.

         Jag har redan ansökt till en av dessa utbildningar, med start 17 augusti, behöver jag göra en ny ansökan?
         Ja, om du är intresserad av att gå en av dessa utbildningar men med start i december behöver du göra en ny ansökan via ansökningsportalen.

         Andra inlägg från oss

         Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

         Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

         SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

         Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

         Förlängd ansökningstid

         Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

         Vill du veta mer om våra utbildningar?

         Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


          Antagningsbesked 2020 - FAQ

          Antagningsbeskedet 2020 - FAQ

          Antagningsbeskedet kommer under midsommarveckan (senast den 18 juni) och skickas ut via ansökningsportalen, du kommer att få ett mejl med information om du är antagen, reserv eller obehörig.

          Antagen
          Jag har blivit antagen, vad behöver jag göra nu?
          Du behöver tacka ja till din plats via ansökningsportalen för att behålla din plats. Om du tackar nej eller inte svarar inom utsatt tid kommer din plats att gå till en reserv.

          Jag har blivit antagen till en utbildning men reserv till en annan hos er, kan jag tacka ja nu och sedan ändra mig?
          Du kan tacka ja till den du kommit in på för att sedan tacka nej om du kommer in på ditt första handsval hos oss. Det är viktigt att du tackar nej till den utbildningen som du inte tänker påbörja, så att de som står som reserv kan erbjudas en plats. Du kommer inte att bli struken från någon reservplats om du tackar ja till en utbildning.

          När får jag information om schema och kurslitteratur?
          Efter att du tackar ja till din plats på utbildningen kommer du att få ett meddelande via ansökningsportalen med information om uppropsdatum, CSN-tider, kurslitteratur och schema.

          Behöver man komma på uppropet?
          Du behöver närvara på uppropet för att bekräfta din plats på utbildningen. Om du får akuta förhinder kan du mejla oss på info@sih.se.

          Hur funkar det med CSN? 
          Om du har tänkt att söka studiemedel är det viktigt att du kontaktar CSN, som också besvarar alla frågor angående det. Vi kommer att rapportera in/bekräfta till CSN att du studerar första dagen på terminen (17 augusti). Terminstiderna för alla som påbörjar en utbildning 17 augusti är:

          Stockholm, Norrköping & Distans:
          2020-08-17 – 2021-01-08, 105 poäng
          2021-01-11 – 2021-05-23, 95 poäng

          Malmö:
          2020-08-17 – 2021-01-03, 100 poäng
          2021-01-04 – 2020-05-23, 100 poäng

          Kan jag komma i kontakt med mina framtida klasskompisar på något sätt? 
          Absolut, vi rekommenderar alla som blir antagna att gå med i vår Facebookgrupp ”Information för studenter på SIH”. I gruppen kan man hitta framtida klasskamrater, köpa kurslitteratur från tidigare studerande eller bara ställa frågor om skolan till andra studerande.

          När får jag inloggningsuppgifter till studentportalen?
          Vid terminsstart kommer du att få inloggningsuppgifter till studentportalen och tillgång till allt kursmaterial.

          Jag behöver ett studieintyg för att ansöka om studentlägenhet, kan jag få det under sommaren?
          Vi kan inte utfärda studieintyg förrän vid terminsstart (17 augusti) då utbildningen startar. Vi rekommenderar dig att visa upp ditt antagningsbesked från ansökningsportalen tillvidare.

          Jag har dyslexi, behöver jag meddela någon om det?
          Du som studerande har rätt att få olika stödinsatser under din utbildning om du har behov av det. Du behöver meddela din utbildningsledare vid terminsstart samt skicka in ett intyg/utlåtande från en läkare eller liknande. Vi kommer även att informera om vad det finns för stöd att få vid terminsstart.

           

          Reserv
          Hur stor chans är det att jag kommer in? 
          Det är svårt att svara på och skiljer sig från utbildning till utbildning. I årets ansökningsomgång är det fler än någonsin som sökt till oss på SIH.

          Kan jag se vilken reservplats jag har?
          Ditt reservnummer uppdateras löpande under sommaren, du kan alltid logga in på ansökningsportalen för att kontrollera det.

          Hur långt in på terminen kallar ni reserver?
          Vi kan komma att kalla reserver upp till några veckor efter terminsstart (17 augusti).

           

          Obehörig
          Jag står som obehörig, vad betyder det?
          Det betyder att du inte har styrkt de förkunskapskrav som utbildningen kräver, till exempel grundläggande behörighet. Du kan också sakna något av de särskilda förkunskaper som krävs, till exempel Matematik 2 eller liknande. Vi meddelar alltid våra sökande om de saknar något under ansökningsprocessen och ber dem att komplettera sin ansökan för att bli behörig.

          Kan man komma in på en utbildning även om man är obehörig?
          Vi har satt förkunskapskraven till varje utbildning tillsammans med ledningsgruppen för att du som studerande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt. Om du saknar den formella behörigheten (kursbetyg) kan du ansöka på reell kompetens, vilket innebär att du har motsvarande kunskaper inhämtat på annat vis (genom till exempel arbetslivserfarenhet).

           

          Allmänna frågor
          Hur blir det i höst i och med Corona, kommer det vara på plats eller distans?
          Fredagen den 29 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att den tidigare rekommendationen om distansundervisning upphävs från den 15 juni. Vi har planerat för både undervisning på plats och distans om rekommendationerna förändras. Med de rådande rekommendationerna som gäller just nu kommer vi att bedriva platsförlagd undervisning som planerat i höst.

          När startar utbildningen? 
          Utbildningsstart är vecka 34 (17 augusti), uppropet är cirka en vecka innan utbildningsstart. Våra nya korta utbildningar Hållbarhetscontroller och Entreprenadinköpare startar vecka 38 (14 september).

          Är skolan öppen under sommaren?
          Vi har sommarstängt från den 19 juni och är tillbaka måndag 3 augusti.

          Jag kan inte logga in på ansökningsportalen, vad ska jag göra?
          Du kan klicka på ”glömt lösenord” och få ett nytt skickat till din mejl, om du inte har fått något mejl: kolla i din skräpost. Om du inte fått något mejl med nytt lösenord kan du mejla till alex.unden@sih.se.

           

          Sen anmälan
          Vissa av era utbildningar har öppet för sen anmälan, vad innebär det? 
          Det innebär att om vi inte har fyllt klassen före, under eller efter terminsstart kan vi komma att kontakta de behöriga som gjort en sen anmälan och erbjuda dem en plats.

          Jag har gjort en sen anmälan men inte hört något..
          Vi har sommarstängt mellan den 19 juni och 2 augusti och kommer inte att behandla sena anmälningar under denna period. Alla sena anmälningar kommer att behandlas i augusti.

          Andra inlägg från oss

          Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

          Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

          SIH intervjuar: Linn, Studerar till IT-säkerhetsspecialist

          Säkerhet på alla plan har alltid fascinerat mig. Hur skyddar man sig mot intrång...

          Förlängd ansökningstid

          Vi har valt att förlänga ansökningstiden till den 16 maj på en del...

          Vill du veta mer om våra utbildningar?

          Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.