Åke Ohlsson

Intervju med Åke Ohlsson, upphovsmakare av & lärare på utbildningen Företagssäljare inriktning innovation

Åke Ohlsson

Intervju med Åke Ohlsson, upphovsmakare av & lärare på utbildningen Företagssäljare inriktning innovation

Varför skapade du utbildning Företagssäljare inriktning innovation och varför behövs den?
Från att ha varit mest antal anställda i stora och medelstora företag, är det nu mest anställda i små- och mikroföretag. Det har startats 122 000 nya företag de senaste 5 åren i Sverige. Bland alla dessa nya företag finns det många som jobbar med innovationer/nya produkter och tjänster och då behövs en helt ny typ av företagssäljare som kan verka i och förstår startup/innovationsprocessen.

En person som utbildar sig till företagssäljare har nytta av sin utbildning hela livet. Jag känner inte till något annat yrke som är mera användbart.

Hur är intresset av studenterna på arbetsmarknaden?
Intresset är stort. Då innovation finns i alla branscher är utbildningen branschoberoende. Överallt poppar det upp så kallade ”hubbar” där det sitter massor av nya företag med innovationer som ska förändra världen till det bättre, jag menar…vem vill inte vara en del av det?

Vem ska söka denna utbildning?
Det är aldrig fel att ha en utbildning till företagssäljare med sig i bagaget, så svaret är egentligen att alla ska söka utbildningen. Men naturligtvis finns det vissa personer som passar bättre än andra. Är man en en entreprenöriell doer som gillar att jobba i team, älskar att hitta nya lösningar träffa nya människor och är serviceminded, ja då är det denna utbildning man ska söka. Vill man in i startupvärlden är det också en bra anledning. Vill man jobba i ett mera moget företag med innovativa produkter eller tjänster, ja då kan det också vara en anledning. Vill man starta ett eget företag i framtiden, då är det ytterligare en anledning.

Vad kan man praktiskt göra efter utbildningen?
Startups och innovationsföretag inom alla branscher behöver duktiga företagssäljare som dels jobbar med att prospektera fram nya försäljningsmöjligheter, men som också kan hjälpa till med finansieringsfrågor. Utbildningen resulterar också i att man får kompetens i att vara behjälplig med att ta fram nya affärsmodeller för att få fart och lönsamhet på försäljningen i Startups och innovationsföretag.

Egentligen är möjligheterna obegränsade med vad man kan göra, det finns så många stimulerande och motiverande miljöer och företag att arbeta i.

Här kan du läsa mer om utbildningen, och här kan du lämna in din ansökan till hösten 2020.

Andra inlägg från oss

Emilia Tilly

Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

Ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vi är glada att kunna meddela att vi har en ny diplomutbildning som vi erbjuder!

Myndigheten för yrkeshögskolans granskning av IT-säkerhetsspecialist Malmö

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans granskning uppnår vår utbildning IT-Säkerhetsspecialist i Malmö bra kvalitet! I granskningen ses…

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


  Vanliga frågor om utbildningen Hållbarhetsspecialist

  Vanliga frågor om utbildningen Hållbarhetsspecialist

  Vilka kurser läser man?
  Hållbarhet i inköp och leverantörsansvar, 30p
  Den studerande ska, utifrån gällande lagar och riktlinjer, kunna stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter i inköp och upphandling.
  – Stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter.
  – Kontrollera uppförandekoder och strategier för leverantörsarbete.

  Hållbarhetsanalyser, 30p
  Den studerande ska kunna tillämpa relevanta analysmetoder och verktyg i organisationens hållbarhetsarbete.
  – Analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  Hållbarhetskommunikation, 20p
  Den studerande ska med utgångspunkt från avsedd intressentdialog och målgrupp kunna fatta beslut om lämpliga kommunikationskanaler och kunna formulera anpassade budskap.
  – Kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga varumärke.
  – Bygga varumärke och kommunicera en organisations hållbarhetsinformation externt och internt.

  Hållbarhetsredovisning, 30p
  Den studerande ska kunna upprätta en hållbarhetsredovisning samt använda denna för att utveckla en organisations hållbarhetsarbete.
  – Kontrollera och redovisa en organisations hållbarhetsarbete.
  – Innebörden av internationella ramverk så som GRI och IR.

  Hållbart värdeskapande, 30p
  Den studerande ska kunna använda modeller och begrepp för hållbara affärer och förstå värdet av hållbarhet i organisationens affärsmodell.
  – Motivera och engagera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  – Identifiera möjligheter för hållbart värdeskapande.

  Lagar och regler inom hållbarhet, 30p
  Den studerande ska ha grundläggande kunskap om lagar, konventioner och standarder som påverkar hållbarhetsarbetet. Vidare ska den studerande ha grundläggande kunskap om centrala regler inom rättsområdet som styr internationella affärer.
  – Följa och tillämpa lagstiftning.
  – Internationella konventioner, lagar, principer och initiativ samt standarder inom miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

  LIA, 150p
  Den studerande ska kunna arbeta med grundläggande hållbarhetsrelaterade arbetsuppgifter som är kopplade till det företag där studenten valt att göra sin LIA. Den studerande ska vara väl förtrogen med de arbetsuppgifter som utförs av hållbarhetsfunktionen och den roll hållbarhetsarbetet har i LIA-företaget som helhet.

  Projektledning – hållbarhet, 20p
  Den studerande ska kunna initiera och driva förändring- och förbättringsarbeten inom hållbarhet i projektform.
  – Motivera och engagera medlemmarna i ett projekt.
  – Driva och följa upp ett projekt.

  Styrning och ledningssystem, 30p
  Den studerande ska kunna initiera hållbar het i en organisations affärsplan och affärsmodell.
  – Styra en organisations hållbarhetsarbete.

  Vad kan jag jobba som efter utbildningen?
  Utbildningen är utformad så att du ska kunna arbeta med hållbarhet inom vilken bransch som helst. Yrkesrollerna du kan arbeta som är hållbarhetsspecialist, hållbarhetskoordinator, hållbarhetskommunikatör, miljösamordnare, hållbarhetsstrateg/miljöstrateg och projektledare, hållbarhet.

  Hur många år har utbildningen funnits och kommer den att starta hösten 2020?
  Utbildningen startade hösten 2018 och var då Sveriges första yh-utbildning till Hållbarhetsspecialist och vad vi vet finns ingen liknande utbildning på marknaden idag. Då vi är en yrkeshögskola måste vi ansöka till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få anordna utbildningen, då gör de en bedömning på om vi som skola (tillsammans med arbetslivet) har visat på ett tillräckligt stort behov av Hållbarhetsspecialister på arbetsmarknaden. Vi har fått beviljade starter av utbildningen hösten 2018 & 2019 och kommer få besked i januari 2020 om vi får starta den hösten 2020.

  Jag är osäker på om jag är behörig, kan jag tillgodoräkna min arbetslivserfarenhet på något vis?
  Du behöver lämna in din ansökan och ladda upp dina betyg för att vi ska kunna göra en bedömning. Detta gör du här. Om du saknar någon av de särskilda förkunskapskraven behöver du skicka med underlag som styrker att du har motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt. Vi rekommenderar dig att gå in på skolverkets hemsida och läsa på vad kursen innehåller för att få en uppfattning om vad du behöver styrka för kunskaper. Du kan till exempel skicka in arbetsintyg, intyg över universitets- eller högskoleexamen eller andra relevanta dokument som styrker att du har motsvarande kunskaper.

  Hur ofta är det träffar?
  Det är mellan 1-2 träffar per termin beroende på vilka kurser som går för tillfället. En träff brukar vanligtvis bestå av 2 heldagar i Stockholm och de kan bli schemalagda när som helst under veckan, t.ex. må-ti eller lö-sö.

  Hur funkar det att studera på distans?
  Undervisningen bedrivs på vår studentportal där du som student kan ta del av inspelade föreläsningar, tentor, forum med klasskamrater och lärare samt webinar (live föreläsningar). Utbildningen är på heltid.

  När är LIA perioden och hjälper skolan till att ordna en plats?
  LIA(lärande i arbete) perioden är förlagd i slutet av utbildningen och är 30 veckor (cirka 7 månader). Studenten har i första hand själv ansvaret att söka en egen LIA plats men vid behov hjälper skolan till.

  Kan jag göra min LIA på min nuvarande arbetsplats?
  Om du vill genomföra din LIA på din nuvarande arbetsplats måste det finnas en tydlig skillnad mellan uppgifterna inom LIA och dina ordinarie arbetsuppgifter. Du måste få relevanta uppgifter kopplade till kursmålen.

  Är det många sökande till utbildningen?
  Till hösten 2018 var det lite över 200 ansökningar till 40-45 platser. I år ser vi en ökning av ansökningar, vår senast mätning 19/3 visade på en ökning med 347% jämfört med förra året.

  Vad är medelåldern bland studenterna på utbildningen?
  36 år.

  Vad blir min titel vid examen?
  Yrkeshögskoleexamen Hållbarhetsspecialist.

  Andra inlägg från oss

  Emilia Tilly

  Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

  Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

  Ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

  Vi är glada att kunna meddela att vi har en ny diplomutbildning som vi erbjuder!

  Myndigheten för yrkeshögskolans granskning av IT-säkerhetsspecialist Malmö

  Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans granskning uppnår vår utbildning IT-Säkerhetsspecialist i Malmö bra kvalitet! I granskningen ses…

  Vill du veta mer om våra utbildningar?

  Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.


   Nader Jamaleddine

   SIH intervjuar: Nader, studerar till Företagssäljare

   Nader Jamaleddine

   Intervju med Nader Jamaleddine - Student på utbildningen Företagssäljare inriktning innovation

   Varför sökte du till utbildningen?
   När jag försökte starta ett eget bolag märkte jag att saker och ting tog för lång tid, jag behövde mer kött på benen. Jag älskade dock försäljningsdelen och ville bli vassare. Utbildningen har ett fokus på entreprenörskap i och med inriktningen innovation, vilket passar mig bra.

   Varför just innovation?
   Innovationsinriktningen är spännande då det handlar om nya saker som inte finns än. Om man kommer in på en marknad i ett väldigt tidigt stadie är möjligheterna väldigt stora.

   Vad kan man arbeta med efter utbildningen?
   Att vara företagssäljare skiljer sig mycket från vara säljare. För att förklara vad en företagssäljare med inriktning innovation är brukar jag ta ett exempel med en borrmaskin som spränger berg eller liknande med hjälp av ljudvågor. Den metoden är antagligen både ekonomisk och effektiv men produkten i sig är väldigt specifik och dyr att köpa in. En sådan produkt kan du inte bara lägga upp på nätet och tro att den ska sälja, utan den kräver en specifik målgrupp. För att kunna få ut din produkt på rätt marknad behöver du en företagssäljare som specialiserar sig på innovativa produkter. Det handlar om att kunna tänka outside the box och vara kreativ, tänk om kravallpolisen skulle kunna använda ljudvågorna maskinen gör för att stoppa kravaller utan att behöva ta till våld?

   Hur är det att studera på distans?
   Först var lite tveksam till att gå en distansutbildning då jag var rädd för att inte ha en rutin med att gå till skolan och avsätta tid för att plugga. Dock ändrades min inställning ganska snabbt när jag hade börjat utbildningen och förstod vad det faktiskt innebär att arbeta som företagssäljare, yrket kräver att du ska kunna ta eget ansvar och kunna planera din egen tid. En distansutbildning förbereder dig väldigt bra för det.

   Vad är det bästa med att studera på SIH?
   Det bästa med SIH är kontaktnätet man får av att plugga här, det är något du aldrig skulle fixa själv. Många av våra lärare är entreprenörer och sitter på kontakter. Du får tillgång till så mycket.

   Till sist, vem ska söka denna utbildning?
   Utbildningen företagssäljare inriktning innovation passar personer som gillar människor framförallt. Utbildningen fokuserar mycket på entreprenörskap, problemlösning och kreativitet. Den passar även personer som vill starta eget företag, vi pratar mycket om hur du ska tänka som egenföretagare, för man jobbar väldigt nära små till medelstora bolag.

   Andra inlägg från oss

   Emilia Tilly

   Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

   Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

   Ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

   Vi är glada att kunna meddela att vi har en ny diplomutbildning som vi erbjuder!

   Myndigheten för yrkeshögskolans granskning av IT-säkerhetsspecialist Malmö

   Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans granskning uppnår vår utbildning IT-Säkerhetsspecialist i Malmö bra kvalitet! I granskningen ses…

   Vill du veta mer om våra utbildningar?

   Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.