Digital marknadsförare

Som Digital marknadsförare tar du med dig kunskaper i marknadsföring och kommunikation in i den digitala medieåldern. Det handlar bland annat om att använda nya verktyg och kanaler och att kunna anpassa sig till en ständigt föränderligt digital värld.

De digitala medie- och marknadsföringskanalerna har blivit fler och mer komplexa, vilket har förändrat arbetsmarknadens kompetenskrav. Alla verksamheter påverkas tydligt av teknikutvecklingen och digitaliseringens effekter.

Idag kräver allt från att bygga strategisk stöd, till att producera rätt marknadsföring, en djup och bred förståelse för det digitala. Genom denna utbildning ska du få just detta, vilket möjliggör en spännande karriär inom digital marknadsföring.

Pil som pekar höger

Ej intag under 2019

Tidigare starter:
2017, 2018

Våra utbildningar

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Digital marknadsförare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Digital marknadsförare
• Sökoptimeringskonsult
• Kundansvarig, affiliatenätverk
• Kommunikationsansvarig sociala medier
• Webbanalytiker/Konverteringsspecialist
• Marknadsförare/Analytiker

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 10 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

• Analys och konvertering
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Digital marknadsföring
• Examensarbete
• Företagsekonomi för digitala marknadsförare
• Kommunikationsredskap
• Marknadsföring, fokus webb
• Projektledning
• Webbutbildning

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Digital marknadsförare.

"Mer hands-on och mindre ’lull-lull’"

Jag pluggade retorik på Södertörns högskola och trivdes väldigt bra inom 'kommunikationssfären' men kände att det saknades en förankring i vad arbetsmarknaden efterfrågar...

Gustav Örnfjader

Gustav Örnfjäder

Student på utbildningen Digital marknadsförare på SIH.

Sakura Orihara

Sakura Orihara

Student på utbildningen Digital marknadsförare på SIH.

"Vad har jag inte lärt mig tänkte jag säga? Jag ser verkligen fram emot och se vad denna vårtermin har och erbjuda!"

Jag sökte till utbildningen eftersom jag har ett intresse för digital marknadsföring och för att yrkesrollen är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden just nu...

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Adviral
Swish
Story Media
Social Media Lab
Chimney Group
Mathem
Hiroy
Samvima Gruppen
Nordnet
Be better online

Logotyp för Chimney
Logotyp för Hiroy
Logotyp för Social Media Lab
Logotyp för Adviral
Logotyp för Story Media
Logotyp för MatHem.se