Stockholm

Internationell inköpare

Utbildningsstart augusti 2024

2 år

LIA: 30 v

Ansökan är stängd

Internationell inköpare

Vad innebär yrket?

Sedan 2003 bedriver SIH en yrkeshögskoleutbildning till Internationell inköpare. Våra undersökningar visar att anställningsgraden i yrket efter examen alltid är mycket hög och vissa år nästan 100%. Antalet sökande till utbildningen har genomgående varit mycket stort och de senaste åren har utbildningen varit en av landets absolut populäraste Yh-utbildningar.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Inköpsansvarig
• Inköpsassistent
• Internationell inköpare
• Online inköpare
• Produktchef/produktassistent
• Supply chain planner

 

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell inköpare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller teoretiska kurser såväl som LIA (Lärande i arbete) samt ett examensarbete. 

• Ansvarfull handel, hållbarhet och miljö
• Branschengelska
• E-handel och digital teknik för inköpare
• Examensarbete
• Inköpsekonomi
• Inköpsteknik
• Interkulturell kommunikation
• Internationell affärsjuridik
• Internationell ekonomi
• Internationell marknadsföring
• LIA (lärande i arbete)
• Logistik
• Offentlig upphandling
• Projektledning
• Strategiska inköp
• Säkra inköp
 

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

SAS
JM
ICA
Alfa Laval
Bauhaus

Inblick från en student

Emma Sundberg, Head of Purchasing Systems på NCC Group, berättar om sin studietid på SIH.

Inblick från en student

Sara Stålemark, Production Product Developer på H&M Indonesien, berättar om sin studietid på SIH.