Utbildningar

Internationell redovisningsekonom

Internationell redovisningsekonom

En 2-årig kvalificerad Yh-utbildning (400 p) med nästa start hösten 2018.

Internationell redovisningsekonom – ett framtidsyrke

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga, samt nationella och internationella företag. Det är också vanligt att vara anställd på bemanningsföretag eller redovisningsbyråer. Stockholmsregionen representerar denna mångfald av företag mer än någon annan region i landet. Drygt 25 % av rikets alla företag är stationerade här. Och hälften av alla multinationella företag som är verksamma i Norden har sitt säte i Stockholmsregionen (SCB). Antalet nya företag inom redovisning och revision ökade med 22 % i Stockholms län mellan 2010 – 2015, enligt SCB. Stockholmskretsen är SRF:s största krets med ca 1 600 medlemmar. I regionen beräknas c:a 500 av medlemmarna gå i pension 2016 – 2020, vilket innebär att rekryteringen av nya redovisningsekonomer kommer att vara fortsatt stort (SRF).

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Internationell redovisningsekonom. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

 • Internationell redovisningsekonom
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningsassistent
 • Redovisningskonsult

Några röster från branschen:

revideco2_il

”Denna utbildning svarar mycket väl upp mot det marknadsbehov som finns i Stockholm av redovisningsekonomer med internationell inriktning. Revisionspliktens avskaffande för ett antal år sedan har utökat behovet av redovisningsekonomer. Företagets kommande anställningsbehov är 2-4 personer årligen i nuvarande takt. Revideco är redan nu en av de snabbast växande revisions- och redovisningsbyråerna i Sverige, och visionen är att öka ytterligare.”

– Erik Emilsson, VD och auktoriserad revisor på Revideco

15ee49ef-1fec-4776-bb24-8511723370f0

”Vi kommer behöva rekrytera ca 15 stycken redovisningsekonomer per år de närmsta 3-5 åren och de med Yh-kompetens är attraktiva på arbetsmarknaden. Vi har samarbete med SIH inom olika utbildningar och det har fungerat utmärkt.”

– Erica Gjälby, Chef över konsultverksamheten på Amendo

AAEAAQAAAAAAAAi2AAAAJDdkYWZkOTAyLWI4MTctNGRlYi05ZDMyLTk5MDg5NjJlYmQ4MA

”I fjol startade jag upp Lavendo Consulting och en realistisk uppskattning är att jag kommer att behöva anställa cirka 10 personer de kommande 3 – 5 åren, företrädesvis från yrkeshögskolan”

– Jessika Kamblad, CEO och auktoriserad redovisningskonsult på Lavendo Consulting

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller totalt 13 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

 • Affärsengelska
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Beskattning
 • Ekonomistyrning
 • Examensarbete
 • Finansiering
 • Handelsrätt
 • Interkulturell kommunikation
 • IT för ekonomer
 • Koncernredovisning
 • Löneredovisning
 • Redovisning och bokslut

Det är också viktigt att du i din roll som Internationell redovisningsekonom behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com

Auktoriserad redovisningskonsult

Notera särskilt att kursplanen uppfyller de teoretiska kraven för grundnivån vid en framtida auktorisation inom SRF eller FAR. Detta innebär att utbildningen omfattar 200 Yh-poäng inom området företagsekonomi, där 20 % tillskrivs LIA, och minst 50 Yh-poäng inom Beskattningsrätt respektive Handelsrätt.

Lärande i Arbetet

Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en stor del av utbildningstiden (20 av totalt 80 veckor) är förlagd till arbetsplatsen.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

 • Lavendo Consulting – Jessika Kamblad
 • Redkom – Jan Almkvist
 • Revideco – Erik Emilsson
 • Revidex – Alexi Lahoud
 • Win Win Ekonomi – Martin Grimlund
 • B.Q Redovisning – Luis Fernando Botero Llanos

Internationell redovisningsekonom

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Internationell Redovisningsekonom. 5 Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Yrkeshögskolan

Detta är en yrkeshögskoleutbildning (YH), vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som funnits sedan 2009. Kännetecknande för Yh är den starka kopplingen till arbetslivet och att utbildningen ska leda fram till en anställning. Under utbildningen kommer du att möta lärare och gästföreläsare från näringslivet och du får både en bred teoretisk kunskap inom området samt lära dig den praktiska tillämpningen ute i arbetslivet. Efter avslutad utbildning har du därmed både kunskap och arbetslivserfarenhet som är högt eftertraktad på arbetsmarknaden.

Plats och Studietider

Utbildningen genomförs på heltid under två år i vackra utbildningslokaler på Katarinavägen 19 med utsikt över Strömmen. Under de teoretiska, skolförlagda kurserna varvas lärarledd undervisning med grupparbeten, datortillämpningar och gästföreläsare. Under de arbetsplatsförlagda kurserna (LIA) arbetar du heltid med de arbetstider som gäller för respektive arbetsplats. Totalt omfattar utbildningen 80 veckor, varav 60 är skolförlagda och 20 är arbetsplatsförlagda (LIA). Du har cirka 10 veckors studieuppehåll under sommaren.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv dina läromedel. På CSN: s hemsida finns utförlig information om studiestöd som utbildningen berättigar till: www.csn.se

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
 • Särskild behörighet: Lägst betyget E (godkänt) i Engelska 6 (B), Matematik 2 (B) och Svenska 2 (B).

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

 

Till ansökningsportalen

Mattias Olsson – Ekonom, Great Security Sverige

Mattias OlssonI flera år arbetade jag inom servicebranschen efter gymnasiet. Till slut fann jag dock inspiration och motivation till att åter börja studera. För mig var det inte givet vad jag skulle studera men med facit i hand hittade jag precis rätt. Som redovisningsekonom har jag fått möjlighet att använda mig av min analytiska sida samt fått uppskattning för min noggrannhet och pålitlighet. Utbildningen till Internationell Redovisningsekonom har visat sig vara klockren när det kommer till det fortsatta arbetslivet. Med grundkunskaper från kurserna, praktisk erfarenhet genom LIA och intressanta föreläsningar som inspirerat har jag stått väl rustad. Mindre än ett år efter examen har jag nu ansvar för såväl kund- som leverantörsreskontran för Great Security Sverige.

Amanda Gunnarsson – PwC

Amanda GunnarssonIntresset för ekonomi började redan som tonåring, direkt efter gymnasiet började jag urvalet av de utbildningar som man ansåg var tillräckligt kvalificerade och professionella. Utbildningen hos SIH till Internationell redovisningsekonom fångade min uppmärksamhet och var den som hade det där lilla extra för att nå upp som förstahandsval. Utbildningens längd på två år, varav ett halvårs praktik är ett perfekt upplägg. Man får den teoretiska delen och får därefter komma ut i det verkliga arbetslivet, som ger en, en ordentlig skjuts i utvecklingen som i sin tur genererar en gedigen grund att stå på. En stor del av praktiken har väglett mig igenom en fantastisk resa: praktik och säsongsanställning hos Alfa Laval och därifrån tog jag mig till PwC (PricewaterhouseCooper) som jag i sin tur är fast anställd hos idag. Vill du få en bra grund som du kan bygga upp en karriär på, så rekommenderar jag dig att välja SIH. En fantastisk skola med lärare som innehar rätt kompetens och satsar allt för att du ska lyckas i framtiden.