Om SIH

 ”SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!”

Vi finns på Katarinavägen vid Slussen och på Skeppsbron i Malmö. Vi är en mindre och personligare skola, där studenterna har nära kontakt med lärare och skolledning, vilket ger stora möjligheter för alla att påverka!

SIHBakgrund

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) bildades 1999 av Bengt Dotevall och Claes Ringqvist tillsammans med Iterum verksamhetsutveckling. De såg ett ökat behov av internationellt inriktade ekonomiska utbildningar, i en allt mer globaliserad värld. Antalet delägare i SIH utökades 2001 med fyra kolleger från Frans Schartaus Handelsinstitut. De satsade från början först och främst på att erbjuda kvalificerade yrkesutbildningar. En, på den tiden, relativt ny statligt finansierad utbildningsform som nu övergått i att bli Yrkeshögskolan. Den första KY- utbildningen på SIH startades 2002 och året därefter startades ytterligare två. År 2005 skiljde sig SIH från Iterum. Det var kvartetten Magnus Holmberg och Nils Olofsson som tillsammans med Bengt och Claes utgjorde det ”nya” SIH.

År 2012 togs ett nytt steg i SIH:s utveckling genom bildandet av SIH Malmö som ligger i en spännande tillväxtregion och passar väl in i SIH:s utbildningskoncept. Ansvarig för verksamheten i Malmö är rektor Anna Wattrang.

Från och med 2014 ägs SIH av Bengt, Claes och Magnus.

.

Läs mer om våra lokaler på Katarinavägen 19 >>