Om SIH

Affärsidé

”Stockholms Internationella Handelsskola erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären”

 

sih

Bakgrund

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) bildades 1999 av Bengt Dotevall och Claes Ringqvist tillsammans med Iterum verksamhetsutveckling. Vi såg ett ökat behov av internationellt inriktade ekonomiska utbildningar i en allt mer globaliserad värld. Antalet delägare i SIH utökades 2001 med fyra kolleger från Frans Schartaus Handelsinstitut. Vi satsade från början först och främst på att erbjuda Kvalificerade yrkesutbildningar, en för den tiden relativt ny statligt finansierad utbildningsform, som nu har övergått till att bli Yrkeshögskolan. Den första KY- utbildningen startade vi 2002 för att året därefter kunna erbjuda ytterligare två. År 2005 skiljde sig SIH från Iterum. Det var kvartetten Magnus Holmberg och Nils Olofsson som tillsammans med Bengt och Claes utgjorde det ”nya” SIH.

År 2012 togs ett nytt steg i SIH:s utveckling genom bildandet av SIH Malmö som ligger en spännande tillväxtregion och passar väl in i SIH:s utbildningskoncept. Ansvarig för verksamheten i Malmö är rektor Anna Wattrang.

Från och med 2014 ägs SIH av Bengt, Claes och Magnus.

Läs mer om våra lokaler på Katarinavägen 19 >>Katarinav 19 bild 1