Utbildningar

Digital marknadsförare

SIH_Digital marknadsförare

En 2-årig kvalificerad Yh-utbildning (400 Yh-poäng) med nästa start hösten 2018.

Digital marknadsförare – ett spännande yrke

Som Digital marknadsförare tar du med dig kunskaper i marknadsföring och kommunikation in i den digitala medieåldern. Det handlar bland annat om att använda nya verktyg och kanaler och att kunna anpassa sig till en ständigt föränderligt digital värld. De digitala medie- och marknadsföringskanalerna har blivit fler och mer komplexa, vilket har förändrat arbetsmarknadens kompetenskrav. Alla verksamheter påverkas tydligt av teknikutvecklingen och digitaliseringens effekter. Idag kräver allt från att bygga strategisk stöd, till att producera rätt marknadsföring, en djup och bred förståelse för det digitala. Denna utbildning möjliggör en spännande karriär inom digital marknadsföring.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Digital marknadsförare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

 • Digital marknadsförare
 • Sökoptimeringskonsult
 • Kundansvarig, affiliatenätverk
 • Kommunikationsansvarig sociala medier
 • Webbanalytiker/Konverteringsspecialist
 • Marknadsförare/Analytiker

Några röster från branschen

ttgwssqstlosmuqvlo4w

”Vi är idag 45 digitala marknadsförare med olika specialistroller och vi anställer cirka 5-10 digitala marknadsförare per år, så vi räknar med att anställa cirka 20 personer kommande 3-5 åren som ska arbeta inom detta område.”

– Fredrik Högemark, CIO och grundare av Studentum

logo-blue”Som snabbväxande företag har vi mer än dubblerat omsättningen varje år och kommer att fortsätta öka, det är kritiskt att det finns tillgång till kunniga personer att rekrytera. Vi stöttar utbildningen för att säkra tillgång till kompetent personal. Vi har anställt 10 personer de senaste 3 åren och bedömer att utvecklingen kommer att fortsätta i samma takt.”

– Joakim Hellström, Adviral Media

Digital marknadsförare SIH”Vi växer med ca 2 nya kollegor i månaden. Vi söker kompetens inom digital marknadsföring, content marketing, och digital strategiskt tänkande. Dessvärre så finns den kompetens vi söker efter väldigt lite av i Sverige idag. Vi har idag löst detta genom att ha 48 st kollegor på vårt kontor i Indien. Men skulle kompetensen finnas på den svenska marknaden är vi mer än villiga att investera i att växa på hemmaplan! ”

– Gabriel Ghavami, CEO på GO MO Group AB

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller totalt 10 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

 • Analys och konvertering
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Digital marknadsföring
 • Examensarbete
 • Företagsekonomi för digitala marknadsförare
 • Kommunikationsredskap
 • Marknadsföring, fokus webb
 • Projektledning
 • Webbutbildning

Lärande i Arbetet

Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en stor del av utbildningstiden (30 av totalt 80 veckor) är förlagd till olika arbetsplatser.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

 • Adviral – Joakim Hellström
 • Schibsted – Pär Ekroth
 • Story Media – Vilhelm Ögren
 • Social Media Lab – Emelie Smidt
 • Chimney Group – Lisa Målbäck
 • Mathem – Christer Carlberg
 • Hiroy – Per Alm
 • Samvima Gruppen – Alexander Undén

LedningsgruppDM

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
 • Särskild behörighet: Lägst betyget E (godkänt) i Engelska 6 (B), Matematik 2 (B) och Svenska 2 (B).

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Digital marknadsförare. 5 Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Plats och studietider

Utbildningen genomförs i vackra utbildningslokaler på Katarinavägen 19 med utsikt över Strömmen, och bedrivs på heltid under två års tid. Under de teoretiska, skolförlagda kurserna varvas lärarledda undervisningar med grupparbeten, arbete i datorsal samt gästföreläsare. Under de arbetsplatsförlagda kurserna (LIA) arbetar du heltid med de arbetstider som gäller för respektive arbetsplats. Totalt omfattar utbildningen 80 veckor, varav 50 är skolförlagda och 30 är arbetsplatsförlagda (LIA). Du har cirka 10 veckors studieuppehåll under sommaren.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv dina läromedel. På CSN: s hemsida finns utförlig information om studiestöd som utbildningen berättigar till: www.csn.se

 

Till ansökningsportalen