Malmö

Internationell redovisningsekonom

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga, samt nationella och internationella företag. Du kan exempelvis arbeta på ekonomiavdelningar, redovisnings- och revisionsbyråer eller som konsult på bemanningsföretag.

Utbildningsstart augusti 2024

2 år

LIA: 24 v

Öppet för sen ansökan. Ansök senast 12 juni.

Internationell redovisningsekonom

Denna utbildning syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i ekonomisystemets olika delar med betoning på redovisning. Arbetsrollen för en internationell redovisningsekonom omfattar allt från löpande redovisning till upprättandet av bokslut och årsredovisningar enligt internationella regler och praxis samt att kunna medverka i framtagandet av underlag för investeringsbeslut.

 

Examen

När du fullgjort utbildningen, dvs. uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell Redovisningsekonom.

 

Kan jag bli auktoriserad?

Vi möter FAR:s krav på Yh-utbildning, vilket är 400 Yh-poäng innehållande företagsekonomi, juridik och skatt. Läs mer här om hur du blir auktoriserad redovisningskonsult.

Utbildningen är tvåårig och innehåller teoretiska kurser såväl som LIA (Lärande i arbete) samt ett examensarbete. 

• Affärsengelska
• Affärsjuridik
• Affärssystem och IT-stöd
• Beskattning
• Bokslut och årsredovisning
• Ekonomisk rådgivning
• Ekonomistyrning och finansiering
• Examensarbete
• Hållbarhetsredovisning
• Interkulturell kommunikation
• Koncernredovisning
• LIA (Lärande i arbete)
• Löneredovisning
• Löpande redovisning

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Studera på distans

Vi erbjuder vissa kurser på distans. Läs mer nedan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? klicka på knappen nedan.