Studenter på Halmstad kommun

Två tidigare studerande från SIH:s utbildning Offentlig upphandlare arbetar idag som upphandlare på Halmstads kommun.

Deras rapport som utvärderar primärt systemstöd för direktupphandlingar har blivit uppmärksammad på Linkedin. Läs mer här!

Rekommenderade artiklar