SIH i Dagens industri

I en tid präglad av krig, digitalisering, klimatfrågor, cyberhot och ett spänt världsläge är behovet av säkerhetsutbildningar större än någonsin. Svenska företag, organisationer och myndigheter har påbörjat arbetet med att rusta sig inför nya hot och utmaningar och enligt Martin Wesseloh, vd på SIH, växer en ny yrkesroll, med säkerhet i fokus, fram.

Det finns ett stort behov av kunskap och kompetens inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet, riskhantering och cybersäkerhet och det ökar i takt med det geopolitiskt spända läget – inte minst efter den förhöjda terrorhotnivån. Behovet av högt uppsatta experter och säkerhetskunniga medarbetare som kan hantera den nya skydds- och säkerhetsstrukturen i Sverige är stort.

Martin Wesseloh, vd på SIH, berättar att 8 av 10 nordiska företag under 2022 exempelvis utsattes för någon form av cyberattack och att var femte kommun brister i upphandling av lås och larmsystem genom otillräckliga krav.

– Majoriteten av svenska kommuner saknar kamerabevakning på allmän plats, trots att det förebygger brott som narkotikahandel, och en fjärdedel av dem vittnar om att de ser behovet men avstår från att ansöka om tillstånd på grund av höga krav. Det är tydligt att något behöver göras och detta håller på att ske – exempelvis är det lagstiftat att Säkerhetsskyddschefer ska finnas i alla organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, säger han.

 

Utbildning inom säkerhetsskydd

SIH erbjuder utbildningar som Diplomerad Säkerhetsskyddschef och Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning i Malmö och Stockholm, samt möjligheten att erbjuda utbildning på plats hos kunden. De vänder sig till såväl offentliga myndigheter som privata aktörer.

John Arentoft är ansvarig utbildningsledare för SIH:s utbildningar. Han har en bakgrund som Säkerhetschef i Sveriges riksdag och på Säkerhetspolisen, och berättar att kursen Diplomerad Säkerhetsskyddschef riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor – men i synnerhet till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet, som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar och ledningsgrupper.

– Under kursen diskuterar vi säkerhetslagstiftningen; både vad den innebär juridiskt samt det mer operativa och praktiska säkerhetsskyddsarbetet. Vi diskuterar exempelvis vad Sveriges säkerhet innebär och kopplar det till deltagarnas egna verksamheter. Deltagarna får möjlighet att utveckla sina färdigheter att förankra säkerhetsskyddet i sina ledningsgrupper och sin organisation för att lättare kunna leda och samordna det systematiska säkerhetsskyddarbetet. Dessutom ges chansen att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med andra personer som jobbar aktivt med säkerhetsskydd i samhället, säger han.

 

Vill starta utbildning för säkerhetssamordnare

SIH har i år ansökt om att få starta en yrkeshögskoleutbildning med namnet ”Säkerhetssamordnare”. Det är ett tre terminer långt program där närmare en tredjedel av utbildningen utgörs i form av LIA-praktik. Martin Wesseloh berättar att en säkerhetssamordnare efter utbildningen ska kunna bedöma värdet av olika säkerhetsinsatser och även besitta kunskap om vikten av informationssäkerhet. 

– Arbetet sker genom att upprätta riskanalyser och en säkerhetspolicy, samt identifiera säkerhetsbrister för att förebygga eventuella svagheter i organisationen. Vi förutser att denna roll kommer att bli central inom företagens säkerhetsarbete och vara kritisk för att företag ska vara förberedda inför framtida hot och utmaningar.

 

Om SIH:

SIH är en kvalitetscertifierad yrkeshögskola som grundades 1999. Sedan dess har skolan vuxit och erbjuder nu kvalitetscertifierade yrkeshögskoleutbildningar till cirka 750 studerande. SIH har tre fysiska skolor som är belägna i Malmö, Norrköping och Stockholm. För de som föredrar flexibiliteten i att studera på distans erbjuder SIH även distansutbildningar. Som en kvalitetscertifierad yrkeshögskola är SIH känt för att erbjuda högkvalitativa utbildningar som möter arbetsmarknadens behov.

Rekommenderade artiklar