Myndigheten för yrkeshögskolans granskning av IT-säkerhetsspecialist Malmö

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans granskning uppnår vår utbildning IT-Säkerhetsspecialist i Malmö bra kvalitet! I granskningen ses utbildningens alla delar över. Från pedagogik till samverkan med arbetslivet.

Bland annat når vi upp till följande kriterium:

– Utbildningens pedagogik ger de studerande förutsättningar att nå
utbildningens mål.
– Utbildningsanordnaren har god samverkan med LIA-arbetsplatserna.
– Det finns ett väl fungerande system för kvalitetsarbete.
– LIA är en väl fungerande del av utbildningen.
– Ledningsgruppen säkerställer stark arbetslivsanknytning i utbildningens alla delar.

Vi är stolta över våra utbildningar och att vi ständigt jobbar för att förbättra och vidareutveckla våra utbildningar.

Rekommenderade artiklar