Hur hanterar SIH personuppgifter?

Du som studerande, leverantör, samarbetspartner eller annan som har ett förhållande till Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) ska alltid kunna känna dig trygg i att vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Med anledning av detta vill vi på SIH informera om bl.a. hur vi hanterar dina personuppgifter och varför.

SIH behandlar personuppgifter för att bl.a. kunna fullgöra de avtal som ingås och korrekt kunna hantera våra studerande och deras studieresultat samt kunna erbjuda god service och korrekt administration. Behandling sker också i marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för Yrkeshögskolor enligt EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet SOU 2017:49. SIH behandlar även personuppgifter för statistiska ändamål och gentemot de myndigheter som kräver dessa från oss, såsom SCB och CSN.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos av SIH anlitade utbildningskonsulter som utgör personuppgiftsbiträden till SIH. Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era personuppgifter får maximalt skydd.

Behandlas dina personuppgifter av SIH har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som SIH behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad.

GDPR påverkar inte den relation du har till oss idag, dock erbjuder GDPR dig ett starkare skydd för dina personuppgifter. Önskar du av någon anledning att vi tar bort dig från våra register och det inte inverkar mot det uppdrag vi har från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att leverera yrkeshögskoleutbildning, går det bra att kontakta oss på info@sih.se.

Personuppgiftsansvar

SIH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
Stockholms Internationella Handelsskola
Katarinavägen 19, 116 45 Stockholm
Telefon: 08-32 22 12
E-post: info@sih.se