Företagsutbildning

Diplomerad Säkerhetsskyddschef

NYHET

Nu erbjuder vi möjlighet att gå utbildningen på distans! 

Våren 2024

Alla kursstarter finner du längre ner på denna sida.
*Anmälan ska vara registrerad 14 dagar innan kursstart.

Stockholm, distans

9 dagar

Diplomerad säkerhetsskyddschef

Om utbildningen

 Säkerhetsskyddschefsutbildningen riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, men i synnerhet till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet så som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar, ledningsgrupper mfl. 

Efter kursen kommer du kunna:

 • Analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten.
 • Planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter.
 • Genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar.
 • Organisera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet.
 • Planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftninge
 

Nöjda deltagare

”Men upplägget av dagarna, föreläsarna och allt inkluderat gjorde detta till en av de bästa utbildningar jag någonsin medverkat på! Till alla kommuner, regioner och övriga aktörer som nu rustar upp säkerhetsskydd och letar efter en bra Säkerhetsskyddschefsutbildning så rekommenderar jag starkt SIH”

Anna Hallbom, Kris- och säkerhetssamordnare kommunledningsförvaltningen Hörby

”En grymt bra utbildning och utbildningsanordnare!”

Daniel Silvborn, Säkerhetssamordnare Swedish Space Coorporation

Under kursen behandlas bland annat följande:

 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • Begreppet Sveriges säkerhet
 • Incidentrapportering
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet

Legala grunder, bland annat:

 • Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • NIS-direktivet
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
 • Säkerhetskyddsanalys
 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd
 • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
 

Kursdag 1

 • Introduktion
 • Omvärldsanalys, säkerhetshot och totalförsvar
 • Säkerhetsskyddslagstitningen och centrala begrepp

Kursdag 2

 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsskyddplan
 

Kursdag 3

 • Forts. säkerhetsskyddsanalys
 • Sekretessfrågor
 • Personalsäkerhet
 • Presentation av hemuppgift
 

Kursdag 4

 • Informationssäkerhet (generell & teknisk)
 • SignaIskydd
 

Kursdag 5 – distans

 • Enskilt arbete med presentation av hemuppgift
 

Kursdag 6 – distans

 • Enskilt arbete med presentation av hemuppgift

Kursdag 7  

 • Exponering av säkerhetskänslig verksamhet
 • Säkerhetsskyddsavtal
 • Särskilt säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning och samråd
 • Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet
 • Sanktionsavgifter – praxis

Kursdag 8 

 • Fysisk säkerhet
 • Hantering av säkerhetshotade händelser/verksamhet
 • Systematisk säkerhetsskyddsarbete
 • Uppföljande frågor
 • Inlämning av hemuppgift

Kursdag 9

 • Redovisning av hemuppgift
 • Diplomering

Grundlägg din framtid inom säkerhetsskyddsområdet

Sverige befinner sig i en tid där den tekniska utvecklingen sker i mycket högt tempo. Det innebär fördelar och nya möjligheter för hela samhället, som behöver följa den snabba utvecklingen på informationsteknikområdet, vår ökade internationella samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi. Sveriges säkerhet är inte längre en angelägenhet för vår statsledning eller centrala myndigheter, det berör många delar av vårt samhälle där kunskap och förmåga är en viktig grund.

Vi blir mer effektiva, globala och tekniskt avancerade. Digitalisering har samtidigt blivit ett krav där effektivitet, globalisering och avancerad teknik även utvecklats till påbud som alla verksamheter behöver förhålla sig till. Där tekniken implementeras på ett ogenomtänkt eller otillräckligt sätt uppstår brister som kan utnyttjas av hotaktörer. Parallellt med arbetet att ta Sverige framåt i utvecklingen måste således ett anpassat och balanserat säkerhetsarbete bedrivas. Om detta inte sker och verksamheter utvecklar system eller andra säkerhetsåtgärder som är exponerade och tillgängliga för angrepp, skapar vi ett svagare och mindre robust samhälle.

Din kompetens inom området kan bli avgörande för hur din verksamhet eller Sveriges säkerhet i stort kan skyddas effektivt mot antagonistiska hot och hotaktörer. 

Under denna utbildning kommer vi både gå på djupet i VAD vi behöver skydda vår verksamhet mot och VARFÖR vissa tillgångar är extra skyddsvärda. Du kommer få både nyanser och detaljer i vår nya säkerhetsskyddslagstiftning förklarade av vårt erfarna team av lärare, samtidigt som du får de stora penseldragen och en egen plattform för att själv sedan kunna driva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen organisation oavsett om det du jobbar åt en myndighet, region, kommun, företag eller annan enskild aktör. Du kommer att utbildas men även utmanas av vårt erfarna team av lärare så du själv vet HUR man genomför en säkerhetsskyddsanalys med tillhörande plan och NÄR du behöver övergå från att införa till förvaltning och slutligen att kontrollera efterlevnaden. 

Kursen kommer att ge dig en unik möjlighet att tillämpa öppna källor och vägledningar med mångåriga erfarenheter från vårt team av lärare, allt för att du ska utmanas och få lärdomar för din nuvarande eller kommande roll eller befattning inom säkerhetsskydd.

 

Din kompetens inom området kan bli avgörande för hur din verksamhet eller Sveriges säkerhet i stort kan skyddas effektivt mot antagonistiska hot och hotaktörer.

 • Säkerhetskyddsanalys, säkerhetsskyddsåtgärder och säkerhetsskyddsplanering
 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • Legala grunder, bland annat: Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen NIS-direktivet
 • Sveriges säkerhet på agendan – Sätt dig själv eller din organisation i förarsätet.
 • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret
 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
 • Begreppet Sveriges säkerhet
 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd
 

Varför ska min organisation satsa på kunskapsuppbyggnad inom området?

 • Statliga aktörer har idag mycket hög uthållighet och förmåga att genomföra säkerhets- och cyberoperationer, vilket gör dem till det dimensionerande hotet inom säkerhetsskydd och cybersäkerhet för verksamheter med höga skyddsvärden – Lär dig förstå vilka de är och hur de arbetar.
 • Statliga aktörer drivs av sina intressen inom utrikes- och säkerhetspolitik, militärt försvar samt av egna ekonomiska incitament – Lär dig förmedla dessa till din organisation
 • Kriminella aktörer drivs primärt av ekonomiska incitament och är ett generellt hot som kan riktas mot samtliga verksamheter – Lär dig förstå och känna igen hur de arbetar.
 • Allt fler verksamheter digitaliserar delar av eller hela sin verksamhet vilket innebär ökade krav på tillgänglighet av elektricitet och fungerande uppkoppling till internet – Lär dig bedöma om/när digitalisering är lämpligt och hur krav på infrastruktur kan ställas.
 • Säkerhetsbrister uppstår om inte verksamheterna arbetar systematiskt med säkerhetsskydd och cybersäkerhet – Lär dig förstå hur och var de uppstår och hur de kan hanteras.
 • Utkontraktering ställer höga krav på kravställning samt förståelse för de egna behoven av säkerhetsskydd, cybersäkerhet och förmåga att bedöma de lösningar som erbjuds – Lär dig ställa rätt krav och hur kravuppfylland kan bedömas.
 • Molntjänster kan möjliggöra en högre säkerhet för vissa verksamheter men samtidigt introducera svårhanterade risker som kan vara svåra att överskåda – Lär dig bedöma om/när molntjänster är lämpliga och hur risker kan bedömas.
 • Mängden sårbarheter ger hotaktörer möjlighet att nyttja ett stort antal angreppsmetoder – Lär dig förstå och känna igen hur de arbetar. 
 • Brist på relevant kompetens inom säkerhetsskydd och cybersäkerhet är ett samhällsproblem.
 • Det är här du och din organisation kan göra skillnad. Bli en diplomerad säkerhetsskyddschef via SIH. 
 

Följande kursstarter finns att tillgå:

Kursstart hösten 2024 i Stockholm

 

Här hittar du oss:

Stockholm
SIH
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Malmö
SIH 
Skeppsbron 5
211 20 Malmö 

Anmäl dig här

Anmälan dig till utbildningen Diplomerad Säkerhetsskyddschef.