Efter examen: IT-säkerhetsspecialist

Bogdan Rastau, Oscar Bernhardsson, Samuel Kressner och Andreas Törnquist(ej på bild) gick utbildningen IT-säkerhetsspecialist hos SIH mellan 2017-2019 och var den första kullen att ta examen från utbildningen. Idag är samtliga anställda på Panda Security där de även genomförde sin LIA(lärande i arbete)-period.

Vad gav er tid på SIH er?
SIH gav mig en fot in i branschen och det är ju ovärderligt. Genom att läsa en yh-utbildning som till exempel IT-säkerhetsspecialist får man möjlighet att söka en LIA-plats/praktikplats och det kan vara väldigt svårt att få om man inte går en sån här utbildning, säger Samuel.

“SIH gav mig en fot in i branschen och det är ju ovärderligt.”

Ett annat tankesätt, säger Oscar. För mig var även den praktiska delen av utbildningen bra, för då får man faktiskt prova, testa och lära sig de teoretiska delarna på riktigt.

Bogdan instämmer om att SIH gav honom ett annat tankesätt. Vi fick lära oss att till exempel tänka som en hacker för att kunna sätta upp ett försvar mot eventuella attacker.

Samuel tillägger att han fick med sig en bra grund, han menar att IT-säkerhet är ett extremt stort ämne och att det är värdefullt att få en förståelse för alla delar. Det innefattar allt från GDPR, nätverk, Windows, Linux och programmering. Det är bra att ha en grund, speciellt om man inte vet exakt vad man vill jobba med inom branschen.

Min tid på SIH gav mig möjligheten att starta min IT-karriär med bra förutsättningar, säger Andreas.

Vem skulle ni rekommendera att söka utbildningen IT-säkerhetsspecialist?
Vem som helst faktiskt! Säger Oscar.

Samuel säger att det är viktigt att man har ett starkt intresse för IT, sen behöver man inte ha jobbat med det men det ska vara något som man gärna sitter och pillar med på fritiden. Det är viktigt att man håller sig uppdaterad med trender och är intresserad av omvärlden.

Man kan ha ett intresse för allt mellan programmering till nätverksprylar, så länge man har lite koll på grunderna så kommer man lära sig mer under utbildningen, säger Bogdan.

Andreas rekommenderar alla som är intresserade av IT, säkerhet och vill påbörja sin karriär att söka utbildningen.

Jag tror att alla kan lära sig detta om man har ett intresse, säger Oscar. Man får dock inte tro att man blir en färdig IT-expert och kommer vara det resten av sitt liv efter utbildningen. Du måste hålla dig uppdaterat som Samuel var inne på, detta är inget yrke där du utbildar sig och sen är du klar.

Vilka förkunskaper är bra att ha före utbildningen?
En generell datorvana är det viktigaste, menar Samuel. Det är också bra om man kan lite om nätverk, att man vet vad ett LAN och en brandvägg är. En förståelse för IT i allmänhet är bra, säger Andreas.

Bogdan & Andreas lägger till att kunskaper i Linux också är bra förkunskaper. Om man har samma vana i Linux som i Windows har man ett enormt försprång, säger Samuel.

“Om man har samma vana i Linux som i Windows har man ett enormt försprång.”

Före utbildningen jobbade jag som konsult och även supporttekniker inom IT, säger Oscar. Det som jag tog med mig därifrån var den sociala kompetensen, för om du har en social förmåga kan du fråga om hjälp och dela information. Då blir det mycket lättare.

Samuel instämmer om den sociala kompetensen och tillägger: Det är en av de viktigaste sakerna inom IT, du kommer att prata med kunder och ha mycket kundkontakt.

Vad kan man jobba som efter utbildningen?
Du kan jobba med till exempel informationssäkerhet, fysisk säkerhet eller analys av stora mängder data. Jag och Samuel jobbar med presale, vilket innebär att vi förklarar hotbilden mot bolag bland annat, säger Oscar.

NOC eller SOC tekniker, tillägger Samuel. Du kan jobba med det mesta, inom IT-säkerhet finns det inga gränser. Efter utbildningen kommer du förmodligen gå in i en säkerhetsrelaterad teknikroll.

“Du kan jobba med det mesta, inom IT-säkerhet finns det inga gränser.”

Du kan jobba med allt ifrån nätverkstekniker till vad som helst, säger Bogdan. Jag skulle kalla utbildningen för en generalistutbildning, du lär dig lite om varje del vilket gör dig till en form av specialist till skillnad från en vanlig person.

Du kan jobba med det mesta inom IT, menar Andreas. Det beror lite på vad du tycker är intressant och har lärt dig mest om.

Om man pratar om IT så är det rätt stort, men om man pratar om IT-säkerhet så är det minst lika stort. Detta är ju en bransch där det råder en brist på utbildad personal och det kommer inte att minska, det bara växer och växer, säger Oscar.

Vad är det mest förvånande med yrket?
Det var mycket mer kundkontakt än jag hade förväntat mig, säger Samuel. Nu jobbar vi ju på Panda Security som är ett säljbolag men det kan såklart variera beroende på vart man hamnar.

Något som förvånat samtliga är den bristande kunskapen om IT-säkerhet hos företag i Sverige. Jag förväntade mig att det kanske skulle vara lite mer uppstyrt, många företag ligger väldigt efter, säger Samuel. Oskar håller med om den låga kunskapsnivån hos företag och tillägger: vi pratar ofta om antivirus, brandväggar och risker.

Vi pratar mycket om IT hygien här, säger Bogdan. Det innebär att vi ska lära våra kunder eller användarna att till exempel inte klicka på vad som helst på nätet. Det kan vara självklart för många men inte alla.

Några sista tips?
Njut av tiden i skolan, åren kommer gå fort, säger Oscar. Tänk också på att dina klasskamrater i skolan kommer att bli värdefulla kontakter för framtiden, den som var sämst i skolan kanske kommer vara den bästa i arbetslivet.

Utnyttja verkligen tiden i skolan till att lära dig och öva hemma, säger Bogdan.

Samarbete med näringslivet
Panda Security har varit engagerade i utbildningen sedan 2016 då SIH ansökte om att få bedriva utbildningen IT-säkerhetsspecialist. Lisen Rosén, sälj- och marknadsansvarig på Panda Security säger följande om samarbetet: Samtliga 4 före detta studerande från SIH är otroliga tillgångar till teamet och Panda som bolag. Mycket lyckade LIA-studerande som ledde till anställningar. Den långa LIA-perioden på cirka 6 månader var bra då de fick en möjlighet att komma in i arbetet ordentligt. De direkta samarbetet jag har haft med SIH har varit i form av deltagande i ledningsgruppen för IT-säkerhetsspecialist och där har allt varit både strukturerat och väl organiserat med de studerande och framtida studerandes bästa intresse i fokus, det gillar jag.

Rekommenderade artiklar