Våra utbildningar är populära

Ett steg i karriären är orden som är en gemensam nämnare för alla våra utbildningar. Vi levererar utbildningar med stor efterfrågan i näringslivet. Därför är vi nu extra glada att kunna berätta att klasserna i höstens utbildningsstarter är fyllda till 100%. Nu lägger vi i högsta växel och utbildar framtidens specialister inom hållbarhet, marknadsföring, tull, logistik, […]

Behovsanpassade utbildningar

Innovation Sverige har intervjuat utbildningsledare Isabella Larsson och Rebecca Bohlin om deras tankar kring yrkeshögskolan som utbildningsform. -Väldigt många får en anställning genom sin LIA, säger Rebecca Även SIH:s VD Martin Wesseloh håller med. -Vårt koncept är helt fantastiskt. Arbete som sker varje dag .. genererar nya spännande karriärer och att få en kvalificerad utbildning […]

Kurser i marknadsföring

Nya kurser på SIH i höst! I september startar två nya kurser i digital marknadsföring. Kurserna är på distans och riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet. » Content marketing: Utarbeta smarta strategier för att kommunicera och attrahera målgrupper i rätt kanaler. Med rätt redaktionell ton skapa ett kommunikationsinnehåll som når målgruppen, i rätt kanal, […]