Ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vi erbjuder ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vi är glada att kunna meddela att vi har en ny diplomutbildning som vi erbjuder!

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, även till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet så som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar och ledningsgrupper mfl.

Målet är att också kursdeltagarna skall ha förståelse och färdigheter i att bedriva systematiskt säkerhetsskyddsarbete på ett gränsöverskridande vis mellan offentlig och privat sektor.

Efter kursen kommer du kunna:

  • Analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten.
  • Planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter.
  • Genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar.
  • Organisera, leda och kontrollera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet.
  • Planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen.

Läs mer om utbildningen

Ny start för utbildningen Hållbarhetscontroller!

Ny start för utbildningen Hållbarhetscontroller!

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Vi har precis fått reda på att vår populära kortare utbildning Hållbarhetscontroller kommer köra igång igen till hösten! Det tycker vi är väldigt roligt!

Denna korta 1-åriga distansutbildning på deltid riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom hållbarhet. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet och är utformad för att kunna läsas parallellt med arbete.

Som Hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta en organisations hållbarhetsredovisning enligt internationella ramverk och utveckla hållbarhetsarbetet. Du styr en organisations hållbarhetsarbete genom att arbeta efter ledningssystem inom ISO-standarden. Du upprättar strategiska partnerskap med intressenter och kan kommunicera organisationens hållbarhetsarbete och varumärke både internt och externt. Du följer och tillämpar lagstiftning, konventioner och standarder inom hållbarhet samt Agenda 2030.

Läs mer om utbildningen