Ansök

För att ansöka till våra utbildningar behöver du göra en ansökan via vår ansökningsportal.
Ansökningsportalen för HT20 är öppen 3 feb – 3 maj.

Ansök nu

Ansökningsportalen för HT20 öppnar februari 2020.

Så här ansöker du

1. Tryck på knappen ”Ansök nu” för att skickas vidare till ansökningsportalen där du skapar ett konto och fyller i din ansökan.

2. I din ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från gymnasiet och ditt snittpoäng (snittbetyg).

Länk: Räkna ut ditt snittpoäng här

3. Se till att din ansökan är fullständig och att du bifogat alla dokument. Eventuella kompletteringar är ditt eget ansvar.

4. När du fyllt i allt korrekt och bifogat filerna så skickar du in din ansökan. När du gjort detta får du en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan.

5. För dig som tar studenten under våren eller läser upp någon kurs (som är ett behörighetskrav) finns möjligheten att anhålla om att få komplettera senare, dock måste du uppge en motivering till varför du vill komplettera.

Vad händer sen?

Efter sista ansökningsdatum behandlar ansökningskommittén din ansökan. Behöriga sökande rangordnas efter snittpoäng (betyg) och de 80 personer med högst poäng går vidare i processen. Om du går vidare blir du kallad till ett särskilt prov.

Antagningsbesked skickas ut i slutet av juni. Då framkommer vilka, ca 38 personer, som erbjudits en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar angående våra utbildningar eller något annat du undrar över, vänligen mejla till info@sih.se.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet eller särskild behörighet (till exempel grundläggande behörighet, svenska 2, engelska 6 eller matematik 2) men anser dig ha motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt kan du åberopa reell kompetens i din ansökan.

Du ladda ner formuläret kompetenskartläggning som Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram genom att klicka på länken nedan. För att vi ska kunna bedöma dina reella kompetens måste du fylla i och bifoga formuläret (tillsammans med kopior på betyg, intyg/bevis från kurser/utbildningar, arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, licenser, certifikat etc.) i din ansökan.

Länk: Ladda ner formuläret kompetenskartläggning

Ett exempel på reell kompetens kan vara: Du saknar Engelska 6, du har tidigare arbetat för ett företag med engelska som arbetsspråk och anser dig ha motsvarande kunskaper. Du kan då gå in på Skolverkets hemsida och läsa kursmålen för kursen Engelska 6. För att styrka din reella kompetens behöver vi då någon form av underlag, t.ex. ett anställningsbevis/intyg där det framgår i vilken grad du använt engelska.

Utländsk utbildning

Om du har en utländsk gymnasieutbildning behöver du skicka in dina betyg till UHR (Universitets- och högskolerådet) för en bedömning. UHR ger dig då ett utlåtande över vad dina betyg motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det utlåtandet kan du sedan bifoga i din ansökan. Vänligen observera att handläggningstiden för tillfället är 2−4 månader, så skicka in din ansökan till UHR i god tid före sista ansökningsdag.

Länk: Mer information om hur du ansöker till UHR om att få dina utländska gymnasiebetyg bedömda

Vill du ha en påminnelse om när ansökan öppnar?

Ansökan är just nu stängd men fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig när anmälan öppnar i februari.