Speditör/Logistiker med miljöprofil - Malmö

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varutransporter. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa transportbeslut måste fattas.

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om transportbranschen och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

Pil som pekar höger

Ansök

Ansökningsportalen är öppen fram till och med den 7 maj 2018.

Ansök nu

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Logistiker
• Speditör
• Speditionsassistent
• Transportsäljare/-inköpare

Efter avslutad utbildning ska Du ha kompetensen för att veta hur transporter fungerar inom olika transportslag liksom de politiska beslut som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng.

• Minst betyget E/godkänd i; Svenska B (2), Engelska B (6) och Matte A (1).

• Två års arbetslivserfarenhet ELLER Logistik 1+2 och Transport & Logistik från Handelsprogrammet.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete:

• Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil
• Spedition
• Logistik
• Miljö- och Transporträtt
• Tullhantering
• Försäljningsteknik
• Transportekonomi
• Projektledning
• Interkulturell kommunikation
• Branschengelska
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Examensarbete

Det är också viktigt att du i din roll som Speditör/Logistiker behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.

”I framtiden vill jag arbeta inom Supply Chain med fokus på hållbarhet och miljön.”

Jag sökte till SIH efter att jag hade jobbat med lager- och butikslogistik under en kortare tid och ville fördjupa mig i ämnet och hur man kan arbeta med logistik på en global nivå...

Olivia Bengtsson

Olivia Bengtsson

Student på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil på SIH.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Bring – Ingemar Persson
DHL – Magdalena Wittman-Freisler
Gödecke Logistik – Klas Eriksson
Handelskammaren Syd – Per Anders Lorentzon
Ingstad & Co – Ingmar Ingstad
Jata Cargo – Fredrik Persson
LGI Logistics – Line Hermansson
Transportindustriförbundet, region syd – Tomas Johansson
Tetra Laval, Transport & Travel – Robert Ingvarsson

Logotyp för Tetra Laval
Logotyp för JATA Cargo
Logotyp för Gödecke
Logotyp för Ingstad & Co
Logotyp för Transportindustriförbundet
Logotyp för LGI
Logotyp för Handelskammaren