Offentlig upphandlare - distans

Denna distansutbildning är en skräddarsydd utbildning till Offentlig upphandlare – ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar och mycket goda jobbmöjligheter. Staten, landstingen och kommunerna (upphandlande myndigheter) köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg för ungefär 600 miljarder kronor om året.

Du som offentlig upphandlare har alltså en mycket viktig roll. Du kommer att jobba med strategiska inköp, se till att lagar och regler efterföljs samt skaffa dig viktiga kunskaper inom de områden som upphandlingarna berör. Detta är kompetenser som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och som möjliggör en spännande karriär inom offentlig upphandling!

Arbetstillfällena som offentlig upphandlare är förhållandevis väl utspridda i landet och samvarierar i stort med antalet invånare i landets olika regioner.

Pil som pekar höger

Ansök

Ansökningsportalen för HT20 öppnar februari 2020.

Ansök nu

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Offentlig upphandlare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som:

• Upphandlare/inköpare
• Upphandlingsstrateg
• Upphandlingscontroller

Denna utbildning är ny för oss, men vår utbildning till internationell inköpare, som vi bedrivit sedan 2003, har varje år lockat personer till att arbeta som offentlig upphandlare. Genomgående för dessa personer är att de trivs mycket bra med sitt yrkesval.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Offentlig upphandlare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt elva kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en är ett examensarbete.

• Affärsengelska för offentliga upphandlare
• Affärsjuridik för offentliga upphandlare
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Examensarbete
• Hållbarhet och miljö
• Logistik för offentliga upphandlare
• Offentlig upphandling
• Projektledning och kommunikation
• Strategiska inköp
• Upphandlingsekonomi

Det är också viktigt att du i din roll som Offentlig upphandlare behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Distansutbildningen går på heltid med cirka 11 gemensamma utbildningsträffar på skolan i centrala Stockholm. Totalt är utbildningen 80 veckor, varav 30 är arbetsplatsförlagda (LIA).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quizz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

"Redan innan jag tog min examen fick jag arbete som Strategisk upphandlare vid Naturvårdsverket.”

När jag såg att möjligheten fanns att studera till inköpare mot offentlig sektor vid SIH tog jag chansen och har inte ångrat mig en sekund.

Caroline Edvaller

Caroline Edvaller

Strategisk upphandlare på Naturvårdsverket.

Susanne Åberg

Studerar första året till Offentlig upphandlare.

"Jag är intresserad av juridik och ekonomi, och denna utbildning prickade in båda delarna."

Jag tycker det fungerar jättebra för att det är tydligt från lärarna och skolan vad som förväntas av en varje vecka.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Järfälla kommun
Skatteverket
Intervent
Asian Development Bank
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
EPIS
Västra Götalandsregionen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket