23 augusti 2021

2 år

LIA: 30 v

Sen ansökan

Anmäl intresse om reservplats

23 augusti 2021

2 år

LIA: 30 v

Sen ansökan

Anmäl intresse om reservplats

Vad innebär yrket?

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

Utbildningen bytte namn 2021 från Speditör/Logistiker med miljöprofil till Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Logistiker
• Speditör
• Speditionsassistent
• Transportsäljare/-inköpare

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetensen för att veta hur transporter fungerar inom olika transportslag liksom de politiska beslut som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete:

• Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil
• Spedition
• Logistik
• Miljö- och Transporträtt
• Tullhantering
• Försäljningsteknik
• Transportekonomi
• Projektledning
• Interkulturell kommunikation
• Branschengelska
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Examensarbete

Det är också viktigt att du i din roll som Speditör/Logistiker behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 1, Engelska 6 och Svenska 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Bring
DHL
Gödecke Logistik
Handelskammaren Syd
Ingstad & Co
Jata Cargo
LGI Logistics
Transportindustriförbundet, Region Syd
Tetra Laval, Transport & Travel

Inblick från en student

Olivia Bengtsson, student på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil på SIH, berättar om sina studier.

Läs Olivias berättelse

”I framtiden vill jag arbeta inom Supply Chain med fokus på hållbarhet och miljön.”


Inblick från en student

Olivia Bengtsson, student på utbildningen Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil på SIH, berättar om sina studier.

Läs Olivias berättelse

Liknande utbildningar

Distans

Du kan också läsa Logistiker/Speditör med miljöprofil på distans.

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och utbildningen!