Logistiker/Speditör med miljöprofil - Distans

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa logistik- och transportbeslut måste fattas.

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

Pil som pekar höger

Ansök

Ansökningsportalen för HT20 öppnar februari 2020.

Ansök nu

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Logistiker/Speditör med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Logistiker
• Logistiker, transportplanering
• Logistikkonsult
• Speditör
• Speditör, logistiker
• Transportsäljare/inköpare

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om hur internationell transportlogik och hållbarhet går till och aktuellt regelverk kring internationella transporter. Du ska även ha kunskaper om hur man räknar på transportekonomi, transportval ur ett hållbarhetsperspektiv och beräkningen av en transports miljöpåverkan samt logistikens betydelse för samhället inklusive infrastrukturens betydelse för transporter.

Utbildningen går även igenom om hur affärsmässiga förhandlingar går till och hur transportslagen, tullproceduren, internationella avtal och leveransvillkor på verkar arbetet. Du får även kunskaper om miljö- och säkerhetskrav samt kvalitetssäkring av arbetet.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 1, Engelska 6 och Svenska 2, samt två års relevant arbetslivserfarenhet eller Logistik 1 och 2.

Relevant arbetslivserfarenhet:
Inom inköp, spedition, logistik eller varuhandel, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller 10 skolförlagda och 1 arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete:

• Branschengelska
• Examensarbete
• Försäljningsteknik
• Interkulturell kommunikation
• LIA (Lärande i arbete)
• Miljö- och transporträtt
• Miljölogistik
• Projektledning
• Spedition
• Transportekonomi
• Transportslagen
• Tullhantering

Det är också viktigt att du i din roll som Logistiker/Speditör behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Logistiker/Speditör med miljöprofil.

Om distansutbildning

Utbildningen bedrivs på distans med 1-2 platsförlagda träffar per termin i Stockholm. Undervisningen bedrivs på vår studentportal där du som student kan ta del av inspelade föreläsningar, tentor, forum med klasskamrater och lärare samt webinar (live föreläsningar). Utbildningen är på heltid.

Utbildningsorter

Utbildningen bedrivs på orterna: Stockholm, Malmö och som distansutbildning.

”En lagom lång Yh-utbildning som består av en stor del praktik inom ett roligt och spännande yrkesområde.”

Jag valde att söka till SIH för att de kunde erbjuda en utbildning som passade mig, en lagom lång Yh-utbildning som består av en stor del praktik inom ett roligt och spännande...

Joacim Törnborg

Joacim Törnborg

Student på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil på SIH Stockholm.

Ellinor Larsson Ståhl

Ellinor Larsson Ståhl

Student på utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil Stockholm och praktiserar på Odd Molly.

”Om man gillar att ha flera bollar i luften och arbeta med problemlösning så är detta verkligen en passande utbildning!”

Det roligaste med logistik är att hitta lösningar på olika problem, så att ett företag ska kunna fungera och utvecklas på bästa sätt! Det är också väldigt kul att man kan jobba på i princip vilken arbetsplats som helst då logistik alltid finns där i någon form...

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Fraktus
Geodis
Kukla Spedition
Dachser Sweden AB
Aditro Logistics
STI Scandinavia