Hållbarhetsspecialist - distans

Nya lagar, megatrender och ett ökat intresse för hållbara varumärken är exempel på faktorer som driver en växande arbetsmarknad för hållbarhetsspecialister. Antalet jobb med hållbarhetsinriktning blir allt fler och allt talar för att antalet kommer att öka kraftigt de kommande åren.

Genom denna utbildning kommer du bland annat att lära dig att analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga varumärke genom detta. Denna utbildning har utvecklats tillsammans med experter inom området och är den första tvååriga Yh-utbildningen till detta yrke!

Pil som pekar höger

Ansök

Ansökningsportalen för HT20 öppnar februari 2020.

Ansök nu

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Hållbarhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Hållbarhetsspecialist
• Hållbarhetskoordinator
• Hållbarhetskommunikatör
• Miljösamordnare
• Hållbarhetsstrateg/Miljöstrateg
• Projektledare, hållbarhet

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Matematik 2, Engelska 6, Svenska 2, Samhällskunskap 2 och Naturkunskap 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Hållbarhetsspecialist.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt tio kurser varav en är arbetsplatsförlagd och en är ett examensarbete.

• Hållbarhet i inköp och leverantörsansvar
• Hållbarhetsanalyser
• Hållbarhetskommunikation
• Hållbarhetsredovisning
• Hållbart värdeskapande
• Lagar och regler inom hållbarhet
• Projektledning – hållbarhet
• Styrning och ledningssystem
• Arbetsplatsförlagd utbildning – LIA
• Examensarbete

Distansutbildningen går på heltid med cirka 11 gemensamma utbildningsträffar på skolan i centrala Stockholm. Totalt är utbildningen 80 veckor, varav 30 är arbetsplatsförlagda (LIA).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quizz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Frågor?

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får!

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Fair Action
Mylan
Holmen
Beyond Intent
Danderyds kommun
Upplands Väsby kommun

Logotyp Fairaction
Logotyp Holmen
Logotyp Beyond Intent
Logotyp Danderyds kommun
Logotyp för Mylan
Logotyp Upplands Väsby