Företagssäljare, inriktning innovation - distans

Efterfrågan på företagssäljare som kan kommersialisera nya produkt- och tjänsteinnovationer blir allt större. Orsaker till detta är bland annat den ökande mängden företag och en växande komplexitet hos produkter, tjänster och innovationer idag. Ofta gemensamt för innovationsföretagen är att de verkar internationellt. Det kostar oerhörda pengar för dessa innovationsföretag att växa och det krävs en särskild typ av företagssäljare för att klara av att kommersialisera något som tidigare inte har funnits – en innovation, samtidigt som företaget växer. Därför läser du som Företagssäljare med inriktning innovation bland annat kurser i affärsengelska, innovationskunskap och affärsmodulering.

Du ska efter utbildningen också kunna fundera som företagssäljare i en start up, en viktig kompetens i ett land där det startas 100 000 företag om året. Du ska kunna bedriva konceptuell och lösningsorienterad försäljning och licensiering och sälja in uppfinningar så att de kan utvecklas till innovationer.

Pil som pekar höger

Ansök

Ansökningsportalen för HT20 öppnar februari 2020.

Ansök nu

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Företagssäljare med inriktning innovation. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Företagssäljare – inr. Innovation; Hjälpa innovationsföretag sälja in/kommersialisera nya innovation
• Företagssäljare – inr. Innovation; Hjälpa innovationsföretag licensiera nya innovationer.
• Företagssäljare – inr. Innovation; Hjälpa innovationsföretag söka bidrag och statliga innovationslån
• Företagssäljare – inr. Innovation; Hjälpa innovationsföretag skaffa olika sorters privat riskkapital

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Företagssäljare, inriktning innovation.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 14 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en är ett examensarbete:

• Affärsengelska
• Affärsjuridik
• Copywriting för säljare
• Digital marknadsföring och försäljning
• Examensarbete
• Finansiering
• Försäljningsekonomi
• Försäljningsmetodik, retorik och förhandling
• Innovationskunskap för Företagssäljare
• LIA 1: Personlig försäljning
• LIA 2: Driva-genomföra kommersialiseringar
• Marknadsanalys och affärsmodulering
• Projektledning i säljprocessen

Distansutbildningen går på heltid med cirka 11 gemensamma utbildningsträffar på skolan i centrala Stockholm. Totalt är utbildningen 80 veckor, varav 30 är arbetsplatsförlagda (LIA).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quizz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

"Det bästa med SIH är kontaktnätet man får av att plugga här"

Utbildningen företagssäljare inriktning innovation passar personer som gillar människor framförallt. Utbildningen fokuserar mycket på entreprenörskap, problemlösning och kreativitet...

Nader Jamaleddine

Student på utbildningen Företagssäljare inriktning innovation på SIH.

Åke Ohlsson

Upphovsmakare av & lärare på utbildningen Företagssäljare inriktning innovation.

"En person som utbildar sig till företagssäljare har nytta av sin utbildning hela livet."

Är man en en entreprenöriell doer som gillar att jobba i team, älskar att hitta nya lösningar träffa nya människor och är serviceminded, ja då är det denna utbildning man ska söka.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

SynerLeap Powered by ABB
Vimentis Group
Göteborgs Uppfinnareförening
United Network B4C
Climate Curtains
Carlund Consulting
Swedish Innovators
Ohlssons Innovationsfabrik

Logotyp SynerLeap
Logotyp Vimentis
Logotyp Climate Curtains
företagssäljare inriktning innovation
Ledningsgrupp företagssäljare inrikning innovation